Z końcem roku doszło do ważnej zmiany w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Ze stanowiska dyrektora ustąpił dr inż. Jerzy Litwin, który kierował tą placówką od 2001 roku. zakończył pracę na stanowisku dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, którą pełnił od 2001 roku. Ale z Muzeum związany był znacznie dłużej. Współpracę z placówką w Gdańsku rozpoczął w 1964 r., opracowując próby rekonstrukcji dawnych statków pomorskich dla potrzeb wystawowych, a pracę etatową w tym Muzeum na stanowisku starszego asystenta rozpoczął w 1972 r. Krótką przerwę w zatrudnieniu odnotował w latach 1988-1991, ale powrócił jako wicedyrektor merytoryczny. Dzięki staraniom dyrektora Litwina Muzeum znacznie się rozwinęło, dziś ma swoje oddziały w Gdyni, Kątach Rybackich, Tczewie, Helu i Łebie. Umiejętne korzystanie z zewnętrznych funduszy skutkowały powołaniem Dzięki Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku (2012 r.) oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym (2016 r.). Z jego inicjatywy została także utworzona sieć europejskich muzeów rzek, której uczestnicy spotykają się corocznie w kolejnych miastach europejskich. Obowiązki związane z pełnioną funkcją nie przeszkodziły dyrektorowi Jerzemu Litwinowi w kontynuacji pracy naukowej – wydał sześć książek (w tym jedną w Niemczech) oraz opublikował ponad 200 artykułów, w tym ponad 50 za granicą (w języku angielskim i tłumaczonych na niemiecki, holenderski i litewski).

Następcą dyrektora Litwina został doktor Robert Domżał. Dr Robert Domżał jest archeologiem i muzealnikiem, kustoszem dyplomowanym. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku pracuje od 1996 r., od 2007 r. pełni tam funkcję kierownika Działu Historii Budownictwa Okrętowego oraz pełnomocnika ds. rozwoju Muzeum Zalewu Wiślanego. Koordynował prace nad utworzeniem Oddziału Muzeum – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Kierował kilkoma międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowymi. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji i wystąpień naukowych wygłoszonych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących morskiego dziedzictwa kulturowego. Od 2018 r. jest członkiem Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2007-2014 był przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Krajów Bałtyckich, a obecnie pozostał członkiem tejże Grupy. Od 2014 r. jest również członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddziału Pomorskiego. W latach 2009-2017 członek Zarządu International Congress of Maritime Museums, afiliowanego przy ICOM. Wyróżniony złotą odznaką za „Za opiekę nad zabytkami” (2010 r.), a także odznaką Bliza International, otrzymaną od Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku za duży wkład w budowanie międzynarodowej sieci współpracy między placówkami kulturalnymi, szczególnie muzeami morskimi w obszarze basenu Morza Bałtyckiego (2012 r.).

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.