100 lat temu, 9 grudnia 1921 roku, we Włocławku urodził się Jerzy Miciński, długoletni redaktor naczelny miesięcznika „Morze”, autor kilku książek.

Został osierocony w wieku 10 lat. Lata wojny spędził w Płocku, gdzie pracował jako robotnik. Po zdaniu matury rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Od 1946 mieszkał w Gdyni. W latach 1946-1951 pracował w redakcjach czasopism „Żeglarz” i „Młody Żeglarz”, a od 1952 był sekretarzem redakcji miesięcznika „Morze”. Pracował w „Morzu” do 1988, będąc w latach 1968-1988 jego redaktorem naczelnym. Przyciągnął do publikowania w tym czasopiśmie wielu wybitnych ludzi morza, w tym Karola Olgierda Borchardta. Sam, prócz innych publikacji, prowadził tam rubrykę „Archiwum Neptuna”, będącą zbiorem ciekawostek marynistycznych (pierwsza część ukazała się później w formie książkowej).

Jedna z pierwszych edycji Archiwum Neptuna oraz jej 50. wydanie.
Książkowe wydanie Archiwum Neptuna.
Trzytomowe, monumentalne wydanie „Księgi statków polskich” uzupełnione o czwarty tom przez kolejnych autorów.

Jerzy Miciński był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Gdyni w 1974 i członkiem jego pierwszego zarządu. Był także inicjatorem powstania i redaktorem pierwszych 11 tomów „Rocznika Gdyńskiego” wydawanego przez to Towarzystwo. Był współautorem programu telewizyjnego „Latający Holender”. Działał w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich, Klubie Publicystów Morskich SDP, Centralnej Radzie Modelarstwa LPŻ, Lidze Morskiej, Towarzystwie Przyjaciół „Daru Pomorza” i Towarzystwie Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Zmarł w styczniu 1995 roku, pochowany został na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Grób Jerzego Micińskiego na Cmentarzu Witomińskim. Fot. Kordiann, Licencja Attribution-Shore Alike 4.0 International
Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.