Jubileuszowa edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Szanowni Wodniacy

tak, to już XX EDYCJA

konkursu o NAGRODĘ PRYJAZNEGO BRZEGU !!!

Przypominam – jak od 20 lat – że tylko do końca grudnia (i roku) można nadsyłać zgłoszenia kandydatów do Nagrody Przyjaznego Brzegu.

Konkurs tradycyjnie organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Infrastruktury, Prezesów Polskiej Organizacji Turystycznej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

O nagrodę mogą ubiegać się działające przynajmniej przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, ponadto przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych, a także inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa.

Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.). Wieloletnia tradycja Konkursu dowodzi, iż w Polsce jest wiele nabrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywają swój renesans, stając się obowiązkowymi pozycjami na mapach turystycznych,

Zainteresowanych docenieniem i wyróżnieniem takich miejsc, zapraszamy do wypełnienie zgłoszenia według poniższego wzoru oraz przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Centrum Turystyki Wodnej
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Ul. Kasprowicza 40
01-871 Warszawa

tel. 22  254 85 95
, ctw@pttk.pl

 

Zgłoszenie do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

 

 

1.    Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.

 

2.    Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax, e-mail, www).

 

3.    Uzasadnienie – opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.

 

4.    Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje).

 

5.    Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego.

 

6.    Adres korespondencyjny, telefon, e-mail zgłaszającego

 

7.    Rekomendacje członków jury.

 

 

Data i podpis