Kategoria

Bez kategorii

Kategoria

„Śmiały” zabytek

28 marca 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydał decyzję o wpisaniu jachtu „Śmiały” do rejestru zabytków.To pozwoliło ocalić zasłużony jacht, ponieważ wiele…