Kategoria

Prawo dla wodniaków

Kategoria

Nowe władze PZŻ

Sejmik PZŻ dokonał podsumowania wydłużonej, z powodu pandemii, kadencji. W wyborach zwyciężył Tomasz Chamera, który został wybrany stosunkiem głosów 91 do 1 przy 1 wstrzymującym się i przy braku kontrkandydatów.

Zmiany w Prawie wodnym

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uwzględniło wspólną petycję środowiska żeglarskiego: Polskiego Związku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, PTTK, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster, Ligi Morskiej i…

Porady. Prawo drogi

Poniższe zasady regulują ruch na wodzie w sytuacjach kolizyjnych. Generalnie przyjęto nadrzędną regułę mówiąca o tym, że pierwszeństwo mają te jachty, którym trudniej jest…