2 lipca 1985 roku  na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu mgr Zygmunt Twardowski broni pracę doktorską pt. „ Zarys dziejów żeglarstwa polskiego w latach 1922-1939”.

Praca została obroniona, a znakomity w przeszłości zawodnik i późniejszy trener uzyskał godność doktora.
W 1992 r. został kierownikiem Zakładu Metodyki Żeglarstwa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie.

Żeglarstwo regatowe zaczął uprawiać w 1935 r. w Klubie Żeglarskim w Toruniu. Jeden z czołowych regatowców polskich w latach 1950-65. W tym okresie dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza (1956 i 1957), a pięciokrotnie tytuł Wicemistrza Polski. Reprezentant Polski na licznych zawodach , w tym rangi mistrzostw Europy i Świata w klasie Finn. Za swoje osiągnięcia regatowe otrzymał tytuł „Mistrza Sportu”. W latach 1965-74 trener kadry narodowej w klasie “Finn”. W latach 1967-77 członek Kapitanatu Sportowego PZŻ i przewodniczący Rady Trenerów PZŻ. W latach 1978-85 wiceprezes Zarządu, a w latach 1986-89 przewodniczący Komisji Rewizyjnej AZS AWF Gdańsk. Organizator wielu sympozjów i seminariów naukowych poświęconych żeglarstwu, autor licznych referatów i innych opracowań naukowych związanych z tą problematyką. Cz. Koła Seniorów. Posiadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. oraz inne odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne, w tym odznakę „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego. 6 kwietnia obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Pana Profesora.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.