23 listopada 1951 roku  w Gnieźnie urodził się Jerzy Durejko, długoletni prezez MOZŻ.

Kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, instruktor wykładowca PZŻ. Sędzia żeglarski. Członek Klubu Żeglarskiego Wojskowej Akademii Technicznej od 1971 r. Od 1981 do 1998 r. wicekomandor Klubu do spraw szkolenia. Od 1985 r. członek Komisji Szkolenia, od 1991 r. wiceprezes do spraw szkolenia, a od 1995 r. do dziś prezes Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Zorganizował lub uczestniczył w ponad 120 kursach żeglarskich i instruktorskich, egzaminował w ponad 250 egzaminach na patenty żeglarskie i stopnie instruktorskie. W latach 1991 – 1994 członek Komisji Szkolenia PZŻ.

W kadencji 2001-2005 członek Zarządu PZŻ, a w kadencji 2005-2009 członek Prezydium PZŻ i przewodniczący Komisji Szkolenia PZŻ. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Współautor obowiązujących obecnie: Systemu szkolenia żeglarskiego PZŻ, Systemu szkolenia lodowego PZŻ, Systemu szkolenia instruktorów żeglarstwa PZŻ, a także procedur egzaminacyjnych na stopnie żeglarskie i instruktorskie PZŻ. Znakomity organizator i uczestnik wielu imprez żeglarskich. Bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w działalności innych organizacji sportowych. W latach 1996 – 2000 był członkiem Zarządu Warszawskiej Federacji Sportu, a w latach 2001 – 2004 członkiem jej Komisji Rewizyjnej. W latach 2005 – 2008 i od 2009 pełni funkcję wiceprezesa Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu. Od 2010 r. jest Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. Posiada m.in. odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” i odznakę „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” (1994).

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.