Augustów 15 czerwca 2022 r – uroczystości i konferencja „Kanał Augustowski – dzieło człowieka i przyrody”.


15 czerwca Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski, zorganizowała bardzo ciekawą konferencję pt. „Kanał Augustowski – Dzieło człowieka i przyrody”, dotyczącą historii powstania przedsięwzięcia oczekującego na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W obchodach 15 rocznicy wpisania Kanału Augustowskiego na listę Pomników Historii oraz 230 rocznicę urodzin gen. Ignacego Pradzyńskiego z ramienia PTTK udział wzięli Prezes ZG PTTK kol. Jerzy Kapłon oraz Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK kol. Wojciech Skóra. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji gen I. Prądzyńskiego i budowniczych Kanału Augustowskiego. Prowadzący celebrę proboszcz bazyliki NSJ w Augustowie w bardzo wzruszających słowach przypomniał historię powstania oraz postać projektanta i głównego budowniczego Kanału Augustowskiego gen. inż. Ignacego Prądzyńskiego. Po zakończeniu mszy, w asyście pocztów sztandarowych wszyscy uczestnicy udali się na miejsce lokalizacji domu Prądzyńskiego w Augustowie, aby odsłonić pamiatkową tablicę ufundowaną przez Lokalną Grupę Działania „Kanał Augustowski”.

Sama konferencja odbyła się w Hotelu Warszawa, ciekawie zlokalizowanego nad brzegiem jez. Necko, z własną przystania żeglarską. Tematyka konferencji, lista prelegentów oraz zaproszonych gości przyciągnęła liczną grupę zainteresowanych historią Kanału Augustowskiego oraz perspektywami rozwoju turystyki wodnej. Niezwykle ciekawie historie powstania Kanału przedstawił znawca tego tematu, pan Wojciech Batura, a pouczający wykład o warunkach i niezmiernie złożonych procedurach wpisu zabytku na Listę Światową Dziedzictwa UNESCO profesor Bogusław Szmygin.

Również z ogromnym zaciekawieniem uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr. Macieja Ambrosiewicza na temat – Kanał wczoraj i dziś w drodze na listę UNESCO.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Kończące konferencję wystąpienie z-cy dyrektora Departamentu Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej pana Krzysztofa Steimana, pomimo przewrotnego w swym założeniu porównania Kanału Augustowskiego i Kanału Panamskiego, wskazywało, że nie długość kanału– oba mają po około 82 km, ani umiejscowienie, nie odgrywają tak znaczącej roli jak innowacyjność rozwiązań technicznych, trudności w dostępie do zawansowanych technologii, czy czas ich budowy. Niby karkołomne zestawienie, ale porównując podobne parametry, Kanał Augustowski i jego projektant oraz budowniczy Ignacy Prądzyński, nigdy nie miał powodu, aby z czegokolwiek czynić sobie ujmę i nie móc zapisać w swoich pamiętnikach „Dzieło to uważam za moje arcydzieło”.

Konferencja rozpoczęła cykl sesji naukowych, sympozjów, spływów kajakowych i rejsów żeglarsko-motorowych po dostępnych dla poszczególnych typów jednostek pływających, upamiętniających 200-lecie pomysłu i realizacji budowy Kanału Augustowskiego.


przekazując wodniackie pozdrowienia
Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Wojciech Skóra

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.