Szanowni Wodniacy,

Ostatnie dni na składanie aplikacji!

W imieniu Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego pragniemy poinformować, że trwa kolejna, już XVII edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze, we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami.

Wyjątkowy, pandemiczny, rok nie zahamował całkowicie inwestycji infrastrukturalnych, ciekawych inicjatyw, akcji i kampanii, także publikacji.

O nagrodę mogą ubiegać się działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, ponadto przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych, a także inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa.

Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.). Wieloletnia tradycja Konkursu dowodzi, iż w Polsce jest wiele nadbrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywa swój renesans, stanowiąc obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych, polskich szlaków wodnych.

Mamy nadzieję, że XVII edycja, prestiżowego już konkursu wyróżni się napływem wielu zasłużonych rekomendacji z, pośród których Jury będzie mogło wybrać te najlepsze, modelowe kandydatury, jako laureatów obecnej edycji. Zainteresowanych szczególnym wyróżnieniem takich miejsc, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie w zakładce NPB lub pod poniższym linkiem http://polskieszlakiwodne.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin_nagroda_przyjaznego_brzegu.pdf

http://polskieszlakiwodne.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin_nagroda_przyjaznego_brzegu.pdf

oraz nadsyłanie swoich zgłoszeń w formie elektronicznej jak i drukowanej na wskazane w Regulaminie adresy.

Do końca roku zostały już tylko 2 tygodnie, to już niewiele czasu, aby zgłosić nowych gestorów przystani,  ludzi, którzy wiele robią dla polskiej turystyki wodnej, odnaleźć w pamięci samorządy lokalne, które postanowiły budować na swym terenie obiekty pomocne wodniakom.

Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 grudnia 2020 r.

Z wodniackim pozdrowieniem

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojciech Skóra

formularz zgłoszenia:

http://polskieszlakiwodne.pl/wp-content/uploads/2017/04/zgloszenie_npb.pdf

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.