14 sierpnia w Toruniu, w ramach Festiwalu Wisły 2021, odbyła się uroczysta gala XVII edycji konkursu Przyjaznego Brzegu Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Laureaci na toruńskiej scenie

Jurorzy –jak co roku- nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, a nawet pisarzy i poetów. Wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważony rozwój oraz działania na rzecz lokalnych społeczności.

Nagrody wręczali: Andrzej Gordon, pomysłodawca konkursu, Wojciech Skóra, dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Janusz Marek Taber, sekretarz generalny Polskiego Związku Żeglarskiego

Głos zabiera Andrzej Gordon, pomysłodawca Nagrody

Jury Konkursu Nagrodę Główną (Grand Prix) przyznało Wodom Polskim za budowę śluzy Guzianka II na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jurorzy uzasadnili swój wybór tym, że Wody Polskie od momentu powstania inwestują w nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę hydrotechniczną, czego przykładem jest budowa śluzy Guzianka II.

Przedstawiciel Wód Polskich podczas okolicznościowego wystąpienia

Pozostali Laureaci Nagrody Przyjaznego Brzegu:

-Jacht Klub Neptun – Górki Zachodnie – za niestrudzone propagowanie żeglarstwa „na swoim i za swoje”.

Nagrodę odbiera przedstawiciel YK Neptun

-Przystań na Wyspie – Miłomłyn – za stworzenie urokliwego miejsca na szlaku Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego.

-Stanica Wodna Mazury – Stare Jabłonki – za ofertę wyjątkowego ośrodka turystyki wodnej na Mazurach.

-Eko Marina Polańczyk – za budowę nowoczesnej przystani wodnej nad Zalewem Solińskim.

-Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni – Grzybowo – za organizację zajęć żeglarskich  z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.

-3 Oceans i Niebieska Szkoła – za skuteczne łączenie edukacji szkolnej z żeglugą oceaniczną.

Niebieska Szkoła uhonorowana

-Nadpiliczne Parki Krajobrazowe – za troskliwą ochronę rzeki Pilicy i jej dorzecza.

-WOPR Brzeg – Brzeg – za koordynowanie i bezpośrednie organizowanie działań ratowniczych na Odrze.

-Pływająca Baza Nurkowa i Rehabilitacyjna Krok po Kroku HSA – Piła – za prowadzenie rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciel fundacji Krok po Kroku z Nagrodą

-Miasto Toruń – za rozwijanie i promocję turystyki wodnej na Wiśle.

Prezydent Torunia w roli Laureata

-Gmina Santok – za budowę mariny Santok wspólnie z gminą partnerską Rüdersdorf w Brandenburgii.

Santok został uhonorowany za nową przystań na Warcie

-Powiat Słupecki i Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” – za sfinansowanie i wykonanie oznakowania nawigacyjnego na Jeziorze Powidzkim.

-Gmina Drohiczyn – za realizację projektu „Bug – rajem dla turysty”.

Doceniono także gminę Drohiczyn

-Stanisław Janowicz – za opracowanie wielu przewodników kajakowych i promowanie wydawnictw poświęconych turystyce wodnej.

Laureat nagrodzony za opracowanie przewodników kajakowych

-Marek Słodownik – za popularyzację historii żeglarstwa i turystyki wodnej w Polsce.

Laureat Nagrody za promocję historii

-Sławomir Napierała – za niewyczerpaną energię w rozbudowie i promocji Szlaku Noteci.

-Marek Padjas – za nieszablonowe przedsięwzięcia realizowane na rzekach

i oceanach.

Laureat Nagrody za działania na rzekach i oceanach

W wystąpieniach laureaci podkreślali związki z przyrodą, konieczność dbania o ekologię, ale nie zabrakło również podziękowań dla gospodarzy uroczystości, władz Torunie, którego prezydent, pan Michał Zaleski osobiście wręczał na scenie upominki.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.