„Obchody pamięci generała Mariusza Zaruskiego w 70 rocznicę śmierci” pióra Marka Tarczyńskiego to książka nietypowa. Stanowi podsumowanie kilkuletnich starań o godne upamiętnienie wielkiego Polaka, którego szczątki spoczywają na chersońskim cmentarzu.

W 2011 roku zorganizowano, dzięki wsparciu Kancelarii Prezydenta RP, obchody prawdziwie żeglarskie; rejs z Polski do Chersonia i regaty żeglarskie stanowiące memoriał Mariusza Zaruskiego. Publikacja stanowi dokumentalny zapis działań składających się na wspaniałą imprezę, kilkutygodniowy spływ rzekami ku Morzu Czarnemu, udziałowi w uroczystościach o podniosłym charakterze organizowanych dla podkreślenia znaczenia generała Zaruskiego.

Książka stanowi zbiór dokumentów, materiałów źródłowych i szczegółowej relacji z cyklu obchodów upamiętniających pana Generała, stanowi podsumowanie kolejnego rejsu Autora, który wszystkie swoje wyprawy żeglarskie dokumentuje w ten niezwykły sposób. Dla uczestników tych działań i długiego rejsu publikacja stanowi niezwykła pamiątkę, ale dla zwykłego czytelnika będzie zbiorem bezcennych dokumentów składających się na wielkie dzieło obchodów niezwykłego Polaka

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.