Sejmik PZŻ dokonał podsumowania wydłużonej, z powodu pandemii, kadencji. W wyborach zwyciężył Tomasz Chamera, który został wybrany stosunkiem głosów 91 do 1 przy 1 wstrzymującym się i przy braku kontrkandydatów.

Dokonano również wyboru nowego Zarządu PZŻ oraz innych ciał statutowych: Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a także wybrano sekretarza generalnego i skarbnika Związku.

Wybór poprzedzony został udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi, za którym głosowało aż 89 delegatów. Sformułowano także cele na następną kadencję, którymi pozostają kontynuacja podjętych już wcześniej działań w zakresie rozwoju działalności sportowej, usprawnienie struktury zarządzania w PZŻ i wzmocnienie pozycji żeglarstwa w Polsce, Europie i na świecie. Ponadto prezes Chamera zapowiedział kontynuację współpracy z okręgami i stowarzyszeniami klas w ramach zarządzania związkiem.

Funkcję wiceprezesa objęły aż 4 osoby, do Zarządu wybrano 8 członków, do których dołączą sekretarz generalny i skarbnik.

Dokonano także zmian organizacyjnych w Zarządzie PZŻ. Wiceprezesem ds. żeglarstwa amatorskiego został Jarosław Bazylko, funkcję wiceprezesa ds. sportu powszechnego i szkolenia powierzono Katarzynie Domańskiej, wiceprezesem ds. technicznych został Radosław Śląski a na stanowisko wiceprezesa ds. majątkowych wybrany został Bogusław Witkowski. Funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Żeglarskiego pełnić będzie Janusz Marek Taber, a funkcje skarbnika Wojciech Frączak.

ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

wiceprezes ds. żeglarstwa amatorskiego – Jarosław Bazylko
wiceprezes ds. sportu powszechnego i szkolenia – Katarzyna Domańska
wiceprezes ds. majątkowych – Bogusław Witkowski
wiceprezes ds. technicznych – Radosław Śląski
sekretarz generalny – Mariusz Marek Taber
skarbnik – Wojciech Frączak

członek Zarządu – Tomasz Figlerowicz
członek Zarządu – Patryk Romanowski
członek Zarządu – Sebastian Wójcikowski
członek Zarządu – Ryszard Błacha
członek Zarządu – Leopold Naskręt
członek Zarządu – Zbigniew Jagniątkowski
członek Zarządu – Tadeusz Gospodarczyk
członek Zarządu – Paweł Czuba

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.