80. rocznica śmierci generała Mariusza Zaruskiego nie przeszła niezauważone w ukraińskim Chersoniu, miejscu śmierci Polaka.

Okrągła rocznica powodowała, że planowano uroczyste obchody z udziałem delegacji polskich parlamentarzystów i przedstawicieli organizacji społecznych. Niestety, pandemia pokrzyżowała te plany. Mimo to strona ukraińska zdecydowała się uhonorować obchody rocznicowe organizując uroczystość z udziałem osób i instytucji, dla których spuścizna Generała jest ważna. W ceremonii złożenia kwiatów na symbolicznej mogile Generała wzięli udział: Konsul Generalny RP, pani Katarzyna Sołek, a także pan Pawło Aleksandrow, członek Rady Miejskiej Chersonia. Nieco wcześniej, w sobotę, 3 kwietnia, zorganizowano na cmentarzu będącym miejscem spoczynku Generała, prace porządkowe, w których wzięła udział pani Konsul. Uporządkowano cmentarz, usunięto zbędną roślinność przywracając temu miejscu należny wygląd. W uroczystościach rocznicowych podkreślano zasługi Zaruskiego oraz aktywność w kultywowaniu jego pamięci wśród przedstawicieli miejscowej społeczności polonijnej. W skromnej, lecz podniosłej uroczystości wzięło udział kilkanaście osób z polskiego konsulatu, przedstawicieli lokalnych władz oraz przedstawiciele miejscowej Polonii.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.