Zapraszamy na szczególne wydarzenie – Festiwal Wisły. W tym roku impreza zorganizowana zostanie we Włocławku i Toruniu, a przez kilka dni napradę będzie się działo…

13-15 sierpnia Włocławek, Toruń

Włocławek – Toruń 13-15 sierpnia 2021

13.08.2020 (piątek) – WŁOCŁAWEK – Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
8:00 8:30 – „Wisła łączy poetów” – spotkanie poetów dobrzyńskich i kujawskich na moście Marszałka Rydza Śmigłego we Włocławku. Partner projektu: Lipnowska Grupa Literacka
11:00 – 21:30 – targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich 11:00 – 21:30 – Jarmark „Nadwiślańskie smaki”
11:00 – 19:00 – stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich
14:00 – 16:00 – „Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle” – zwiedzanie połączone z prelekcją. Partner projektu: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
17:00 17:20 – parada kilkudziesięciu statków i łodzi biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi batami, lejtakami i łodygami, udział weźmie kilka dużych statków: galary, byki i nasuta.
17:30 17:45 – powitanie przybyłych flisaków z kraju i zagranicy, prezentacja idei przewodniej Festiwalu, wystąpienia zaproszonych gości
17:45 – 18:00 – „Camino de Vistula”– prezentacja idei przewodniej oraz załóg biorących udział w projekcie, opowieść o tradycjach pielgrzymowania do Santiago de Compostela.
18:00 – 19:00 – zwiedzanie statków i łodzi przybyłych na festiwal, zapoznawanie się z ich historią, konstrukcją, zastosowaniem
18:00 – 20:00 – bezpłatne rejsy dla publiczności wybranymi statkami
18:00 – 19:00 – „Rejsy z Szamanem z rzeki” – animacje edukacyjne dla dzieci
18:00 – 19:00 – „Statek poetów i pieśniarzy” – rejsy galarem „Maria” połączone z czytaniem fragmentów wiślanej poezji, śpiewaniem pieśni przez aktorów i poetów z Trójmiasta, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
20:45 – 21:15 – nocna, nastrojowa parada wszystkich festiwalowych łodzi i statków, w świetle rac i pochodni, połączona z koncertem
21:20 – 22:30 – koncert
14.08.2020 (sobota) – WŁOCŁAWEK – Bulwary im Marszałka Józefa Piłsudskiego
7:00 – pożegnanie flisaków, rozpoczęcie rejsu do Torunia
14.08.2020 (sobota) – WŁĘCZ – chata mennonicka
11:30 – „Obiad u mennonitów” – posiłek wg tradycji olęderskich połączony z opowieścią o niezwykłym miejscu i ludziach. Partnerzy projektu: Gmina Czernikowo i Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie”
14.08.2021 (sobota) – TORUŃ – Bulwar Filadelfijski, Przystań AZS, Plaża Zamkowa
11:00 – 21:30 – targi tradycyjnych produktów regionów nadwiślańskich 11:00 – 21:30 – Jarmark „Nadwiślańskie smaki”
11:00 – 19:00 – stoiska edukacyjne prezentujące dawne rzemiosła i zawody min. szkutnictwo, powroźnictwo, ciesielstwo okrętowe, rybactwo, kulturę i folklor regionów nadwiślańskich
11:00 – 19:00 – „Aleja muzeów” – stanowiska edukacyjno-promocyjne. W programie m. in.: pokaz zdalnie sterowanego modelu holownika, model hanzeatyckiej kogi, ekspozycja o rybakach nieszawskich. Partnerzy projektu: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu.
15:30 16:30 – Uroczysta gala XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu. Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centrum Turystyki Wodnej. Patronat honorowy:
Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.