“BRZEGI WISŁY” to tytuł skrócony książki wydanej w 1854 roku w Warszawie, w drukarni Gazety Codziennej. W połowie XIX wieku, o świcie żeglugi parowej w Polsce…

Pełny tytuł imponujący:

BRZEGI WISŁY od Warszawy do Ciechocinka z dopełniającycm poglądem na przestrzeń od Torunia do Gdańska (przewodnik żeglugi parowej) przez Oskara Flatta, z sześcioma widokami i dwiema mapami.”

OSKAR FLATT – imię i  nazwisko mało polskie. Ale gdy będziesz czytać, zauważysz ogromną miłość do Polski i jej królewskiej rzeki. Miłość mądrą – bo autor ma ogromną wiedzę o historii Polski, o wydarzeniach, ludziach i miejscach. Niemal każdy widok ze statku, każdy postój inspiruje autora by nawiązać do historii pałaców, dworów, wiosek i miast(eczek). Historii najnowszej (dla autora), niedawnych czasów napoleońskich – ale też do mitycznych bądź historycznych początków państwa polskiego. Albo do Złotych Wieków Polski – i Wisły.

W 2016 roku Piotr Ruszczewski, dziś już nie żyjący (postać popularna wśród warszawskich i  wislanych wodniaków), pokazał mi xero tej książki znalezionej w Bibliotece Narodowej, w Dziale Starych Druków. I namówił, byśmy wspólnie przygotowali nie zwykły reprint, ale z aktualizacją dawnej, mniej już zrozumiałej pisowni i słownictwa, z poprawieniem nielicznych błędów, wzbogaceniem o znacznie więcej ilustracji „z epoki”.

Poza Piotra i moim „Słowem wstępnym” dodaliśmy notę o autorze, dziś mało pamiętanym. W dodatkach jest też Romana Zamyślewskiego krótka historia żeglugi na Wiśle i moje (jeszcze krótsze) kalendarium żeglugi parowej.

Chcieliśmy książkę wydać (niekomercyjnie) w roku 2017, ogłoszonym przez polski parlament Rokiem Wisły. Niestety sponsora zyskaliśmy tylko na druk próbny w nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy.

Minęło (gdy to piszę) już 5 lat. Piotr zmarł w międzyczasie na nieuleczalną chorobę. Uznałem, że na pewno by się zgodził, by pracę Oskara Flatta (ale i efekty naszej pracy) udostępnić w internecie.

Wybrałem portal Polskie Szlaki Wodne, który kiedyś tworzyłem i prowadziłem.

Przyjemnej lektury !

Mirek Czerny – „Brzegi Wisły”

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.