Nagroda SUPER KOLOSA, w tym roku trafi w ręce Asi Pajkowskiej w uznaniu jej dokonań żeglarskich. Asia ma koncie trzy rejsy dookoła świata, w tym jeden, z 2018 roku, samotny i bez zawijania do portów. Świat opłynęła wówczas w czasie 216 dni.

Asia Pajkowska otrzymała Nagrodę Kolosa za samotny wokółziemski rejs bez zawijania do portów z 2018 roku. Na zdjęciu w towarzystwie członków Rady Kolosów, Marka Słodownika i Dominika Baca.
Asia Pajkowska przed regatami OSTAR w 2000 roku.

SUPER KOLOS to honorowa nagroda przyznawana za całokształt osiągnięć lub za wybitne dokonanie zespołowe o światowej skali. Przyznawana jest od 1999 roku, a w przeszłości trafiła do rąk kilkorga żeglarzy.

SUPER KOLOS 2001

kpt. Ludomir Mączka – za całokształt dokonań żeglarskich, w tym rejsy „Marią”. W sumie 30 lat na jachtach, 160 tys. mil morskich żeglugi.

Ludomir Mączka odbiera Nagrodę SUPER KOLOSA. Kraków, 2001 r.

SUPER KOLOS 2007

kpt. Krzysztof Baranowski – za całokształt żeglarskich dokonań, a szczególnie:

• za dwa samotne rejsy dookoła świata

• za inicjatywę budowy żaglowców „Pogoria” i „Fryderyk Chopin”, których rejsy na stale weszły do historii żeglarstwa polskiego

• za wykreowanie idei rejsów „Szkoły pod żaglami” i prowadzenie ich z młodzieżą polską, a także międzynarodową

• za liczne inne ambitne rejsy, inicjatywy i osiągnięcia, w tym za działalność publicystyczną i popularyzatorską.

Kapitan Krzysztof Baranowski i „Polonez”, na którym żeglarz samotnie opłynął świat.

SUPER KOLOS 2008

kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz – za całokształt osiągnięć a szczególnie za samotne opłynięcie kuli ziemskiej w latach 1976-1978, czego dokonała jako pierwsza kobieta na świecie. Żeglując na jachcie „Mazurek”, w kierunku zachodnim przez Kanał Panamski, pokonała ponad 31 tys. mil morskich.

Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz i „Mazurek”, na którym żeglarka samotnie opłynęła świat.

SUPER KOLOS 2012

Henryk Jaskuła – za samotny wokółziemski rejs bez zawijania do portów zrealizowany w latach 1979–1980 na jachcie „Dar Przemyśla”, którego dokonał jako pierwszy Polak i trzeci człowiek na świecie, a także za liczne rejsy załogowe o charakterze szkoleniowym oraz niezłomność w walce o utrzymywanie wysokich standardów etycznych.

Kapitan Henryk Jaskuła i członek Kapituły Konkursu Kolosy Leszek Cichy.
Laudacja na cześć kapitana Henryka Jaskuły.

SUPER KOLOS 2015

kpt. Wojciech Jacobson – za całokształt dokonań i wybitny wkład w rozwój polskiego żeglarstwa.

Kapitan Wojciech Jacobson – nagroda za całokształt dokonań.

SUPER KOLOS 2016

Janusz i Joëlle Kurbielowie – za całokształt dokonań żeglarskich, w szczególności za wiele znaczących rejsów na wody dalekiej północy połączonych z badaniami naukowymi.

Joelle i Janusz Kurbielowie.

SUPER KOLOS 2018

kpt. Richard Konkolski – za całokształt dokonań żeglarskich, w tym trzykrotne opłynięcie kuli ziemskiej w samotnych rejsach.

Ryszard Konkolski i jego jacht „Nike”, na którym samotnie opłynął świat.
Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.