119 lat temu, 17 czerwca 1903 roku, w Piotrkowie Trybunalskim urodził się kmdr Stanisław Mieszkowski.

Po odzyskaniu niepodległość przez Polskę, 16-letni Stanisław zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie bolszewickiej 1920 roku. Kończy szkołę podchorążych piechoty, a w 1927 szkołę podchorążych Marynarki Wojennej. Prezydent RP mianuje go na stopień podporucznika marynarki. Pełnił służbę na ORP Bałtyk, ORP Mazur, ORP Burza. Przełożeni kierują go na wyższy kurs artylerii do Tulonu. W 1936r. nadzoruje w portach La Havre i Coves instalacje urządzeń artyleryjskich na budowanych tam polskich niszczycielach. W czasie walk 1939 r. kmdr ppor. Mieszkowski dowodził kanonierką ORP ,,Generał Haller”, a później grupą kanonierek, które walczyły w Zatoce Gdańskiej. Po utracie manewrowości, jednostki te zostały rozbrojone, a ich załogi weszły w skład obrony Helu. Dowodził odcinkiem od baterii cyplowej do Kolonii rybackiej. Po kapitulacji 2 października komandor Mieszkowski dostał się do niewoli niemieckiej. Po wojnie udał się do Gdyni gdzie organizował się Główny Urząd Morski. Skierowany zostaje do Kołobrzegu. Jest pierwszym polskim kapitanem portu. Organizuje jego rozminowanie i odbudowę. W styczniu 1946 roku powołany zostaje do służby w Marynarce Wojennej. Dowodzi flotyllą trałowców, a następnie otrzymuje zadanie utworzenia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Zostaje jej komendantem. Kolejne odpowiedzialne stanowiska to szef sztabu głównego Marynarki Wojennej, a następnie zastępca dowódcy Mar. Woj. ds. liniowych. Zostaje mianowany do stopnia komandora. W 1947 r. powstaje Dowództwo Floty. Kmdr Mieszkowski zostaje jej dowódcą. Jest również redaktorem naczelnym ,,Przeglądu Morskiego”. Został aresztowany w październiku 1950 r. Torturowany i męczony przez dwa lata w więzieniach GZI w Gdyni i Warszawie. 21 lipca 1952 r. w fingowanym procesie Najwyższy Sąd Wojskowy skazał go na karę śmierci. W październiku kmdr Mieszkowski w oświadczeniu przesłanym do NSW odwołał wszystkie zeznania złożone w śledztwie i na procesie, jako wymuszone i niezgodne z prawdą. Prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano.

Pomnik komandora Mieszkowskiego w Kołobrzegu.
Tablica na cokole kołobrzeskiego pomnika.

Miejsce pochówku kmdr Stanisława Mieszkowskiego pozostawało nieznane przez kilkadziesiąt lat, ale podczas systematycznych badań ekshumacyjnych na tzw. łączce na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach udało się odkryć i zidentyfikować szczątki pana Komandora. Cześć Jego Pamięci!

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.