Biuro rzecznika prasowego Wód Polskich  przesłało nam odpowiedzi na wystosowane pytania dotyczące grącego tematu radykalnych podwyżek tzw. podatku podwodnego. Wątpliwości wyjaśniono, dziękujemy za rzeczowe odpowiedzi.

  1. Jak przed sezonem żeglarskim ostatecznie kształtują się stawki wynikające z ustawy Prawo wodne? Interesują nas stawki za pomosty i kąpieliska

Stawki opłat rocznych  za użytkowanie gruntów pokrytych wodami reguluje Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2017 r.  w  sprawie  wysokości jednostkowych  stawek  opłaty  rocznej za  użytkowanie  gruntów pokrytych wodami  opublikowanych  w Dzienniku  Ustaw  z  dnia 30  grudnia 2017r. ( Dz.U. 2017.2496). Zgodnie z rozporządzeniem, jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć:  związanych z uprawianiem na wodach śródlądowych rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:

  1. a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków, wykorzystywane
    do przewozów pasażerskich – wynosi 0,89 zł,
  2. b) inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,
  3. c) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,
  4. d) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi 0,01 zł; lub jeśli podmiot sam zadeklaruje, że kąpielisko będzie wykorzystywał przy prowadzeniu działalności gospodarczej i nie będzie powszechnego i bezpłatnego dostępu dla wszystkich użytkowników wód – 8,9 zł
  1. Co wniosły spotkania z gestorami obiektów na Mazurach, a zwłaszcza spotkanie prezesa Dacy w Giżycku z końca kwietnia?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadziło na Mazurach cykl szkoleń dla  przedsiębiorców, samorządowców  i działaczy lokalnych z zakresu działania Wód Polskich i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Pracownicy PGW WP przedstawili uczestnikom szkolenia obowiązujące przepisy prawa jak i wyczerpująco odpowiedzieli na wszystkie nurtujące ich pytania. Szkolenia wyeliminowały niewiedzę i wszelkie niejasności dotyczące wysokości naliczanych stawek za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wyjaśniono m.in. za co muszą płacić użytkownicy wód – mówiąc w skrócie – za dzierżawę gruntu należącego do państwa oraz,  że opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami nie są nowym obciążeniem dla użytkowników wód. Do końca ubiegłego roku obowiązywało rozporządzenie z 2006 r. Obecne i poprzednie rozporządzenie w tej sprawie dzieli aż 12 lat. Co ważne przedsiębiorcy dowiedzieli się, że warunkiem oddania w użytkowanie gruntów, jest posiadanie przez użytkownika pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. Opłaty naliczane są na wniosek użytkownika gruntów pokrytych wodami. To sam użytkownik we wniosku deklaruje przez jaki okres będzie prowadził działalność usługową oraz jaką powierzchnię pokrytą wodami zajmie.

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.