Szanowni Państwo,

II edycja konkursu „Żeglarska Rodzina” trwa. Prosimy o zapoznanie się z zasadami, zebranie wymaganych materiałów i przesłanie zgłoszenia do Komisji Konkursowej. Wszystkie dodatkowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Konkurs organizowany przez Komisję Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego ma na celu popularyzację rodzinnego żeglarstwa turystycznego w rejsach żeglarskich trwających nieprzerwanie, co najmniej 24 godziny, poznawanie i propagowanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych mijanych miejsc i promowanie ceremoniału, etykiety oraz wartości i tradycji żeglarskich, a także zdobywanie punktów na wyższe stopnie Żeglarskiej Odznaki Turystycznej oraz Dziecięcej Odznaki Turystycznej PTTK „Optymistek”.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie Rodziny, która, podczas jednego sezonu nawigacyjnego, zdobyła podczas swoich rejsów największą ilość punktów za przepłynięte km/mile morskie oraz za zdobycie lub posiadanie odznak ŻOT i Optymistek, zgodnie z regulaminami tych odznak.

Zgłoszenia Rodziny do konkursu dokonuje się na podstawie formularza z załącznika, który musi zawierać imiona i nazwiska członków nominowanej Rodziny oraz stopień pokrewieństwa, stopień posiadanych przez każdego członka Rodziny odznak (jeżeli dotyczy): Żeglarskiej Odznaki Turystycznej i Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej PTTK „Optymistek”, relacje z rejsu rodzinnego oraz materiały fotograficzne w wersji papierowej lub   elektronicznej.

Warunkiem nominowania do tytułu „ŻEGLARSKA RODZINA” jest przedstawienie przez sternika jachtu wypełnionego zgodnie z Regulaminem Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK, Turystycznego Dzienniczka Żeglarskiego, w którym zapisy dotyczące przebiegu rejsu rodzinnego stanowić będą osobną pozycję, potwierdzoną przez Referat Weryfikacyjny.

formularz zgłoszeniowy: http://ktz.pttk.pl/images/rodzina/zrodzreg.pdf

regulamin konkursu:http://ktz.pttk.pl/images/rodzina/zrzgl.pdf

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.