Slide 1
Slide 1

Polskie Szlaki Wodne

Witamy na Polskich Szlakach Wodnych

Nasza strona, istniejąca od 2007 roku, adresowana jest do kajakarzy i wioślarzy, żeglarzy i motorowodniaków, pasjonatów turystyki wodnej, sportu i rekreacji. Ludzi żeglugi profesjonalnej, towarowej i pasażerskiej, administracji wodnej i samorządów terytorialnych. Także ekologów. Staramy się prezentować treści różnorodne, mogące zainteresować różne środowiska. Nasz serwis ma charakter publicystyczny, prezentujemy w nim materiały informacyjne, relacje z ważnych imprez wodniackich, reportaże z dróg wodnych, wywiady z ważnymi postaciami środowiska wodniackiego, różnorodne analizy, a także prezentacje ciekawych miejsc oraz porady związane z aktywnością nad wodą. Serwis powiązany jest z patronującym mu Centrum Turystyki Wodnej PTTK i konkursem o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.

Zapraszamy – do lektury, do nadsyłania informacji i opinii, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje. Zapraszamy na znane i nieznane polskie szlaki wodne.

logo_ctw_color_shadow

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Aktualności

Nowy most na Wisle

Będzie niowa przeprawa przez Wisłę! Oficjalna nazwa tego zadania brzmi: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” W ostatnich dniach uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RI.6220.3.2022 z dnia 13.01.2023 r., która określiła ostateczny wariant przebiegu trasy. Spośród kilku prezentowanych wariantów wybrano ostatecznie pierwszy z nich. Wariant 1 zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” rozpoczyna się nawiązaniem do drogi krajowej nr DK 79. Następnie prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi powiatowej o numerze 1718W.…

,

„Latarnia Morska”

89 lat temu, 28 stycznia 1934 roku, w Gdyni ukazał się pierwszy numer czasopisma „Latarnia Morska”. „Latarnia Morska” była tygodnikiem popularnym, ukazującym się w Gdyni przez niecałe dwa lata. Na fali zwiększonego zainteresowania miastem będącym symbolem budowy nowej Polski stworzono dwa periodyki. Pierwszym z nich były „Wiadomości Portu Gdyńskiego” o charakterze gospodarczym, koncentrującym się na pracy portu i adresowane do wąskiego kręgu odbiorców. „Latarnia Morska” miała w założeniu wypełniać lukę w kategorii pism popularnych, magazynowych, informującym o życiu portowego miasta, ale w sposób znacznie lżejszy, dostępny dla przeciętnego czytelnika. W pierwszym numerze, w artykule redakcyjnym,  precyzyjnie wyrażono credo nowego pisma:…

,

Polski Klub Morski w Gdańsku

76 lat temu, 27 stycznia 1947 roku, Polski Klub Morski po reaktywacji z 12 czerwca 1946 roku przejął przystań w południowej fosie Twierdzy Wisłoujście. PKM został założony 27 lipca 1922 roku z inicjatywy wykładowcy Szkoły Morskiej w Tczewie kpt. Józefa Klejnot-Turskiego jako „Pierwszy Polski Klub Yachtowy” w Gdańsku. Wśród 40 członków rzeczywistych znajdowali się wysocy urzędnicy życia państwowego w WM Gdańsku, Polsce i wysocy dowódcy wojskowi m.in. gen. Kazimierz Sosnkowski, wiceadmirał Kazimierz Porębski, członek Rady Portu dyr. Stanisław Grabski, jak również studenci i młodzież szkolna. W 1922 roku klub posiadał dwa jachty: „Witold” o pow. żagli 35 m², zbudowany z…

Nagroda Teligi dla CTW PTTK

 

Nagroda Przyjaznego Brzegu

 

Internetowy konkurs Król Wiedzy Żeglarskiej