Centrum Turystyki Wodnej PTTK zaprasza Państwa na pierwszą odsłonę konkursu

KRÓL WIEDZY ŻEGLARSKIEJ 2020.

Jak można wziąć w nim udział? Nie trzeba się rejestrować czy podawać żadnych danych osobowych. Należy wykonać trzy kroki, aby wziąć udział w konkursie:

  1. Zapoznać się z pytaniami umieszczonymi na stronie www.polskieszlakiwodne.pl
  2. Udzielić poprawnych odpowiedzi drogą e-mailową (wyłącznie) na adres: konkursctw@gmail.com. W mailu z odpowiedziami nie trzeba podawać danych personalnych czy adresowych, do laureatów organizatorzy zwrócą się o udostępnienie adresu drogą elektroniczną.
  3. Po tygodniu sprawdzić rozstrzygnięcie każdej z rund na stronie organizatora konkursu. Jury konkursowe zweryfikuje poprawność udzielonych odpowiedzi i opublikuje je na stronie organizatora w piątek, 1 maja, wraz z pytaniami Rundy 2. Osoby, które odpowiedzą poprawnie na pytania, otrzymają nagrody rzeczowe, które prześlemy pocztą. W przypadku gdy poprawnych odpowiedzi będzie więcej niż zaplanowanych nagród, dokonane zostanie losowanie.

Pod uwagę będzie brana jedna odpowiedź z jednego numeru IP komputera, te informacje zostaną zweryfikowane przez organizatora!

Fundatorem nagród Rundy 1. jest Boatshow – Żeglarskie Targi z Klimatem odbywające się w Łodzi w listopadzie od 1999 roku. Pięć nagród w postaci kalendarza ściennego „100 lat Polskich Konstrukcji Jachtowych” trafi do rąk osób, którzy odpowiedzą poprawnie na poniższe pytania, a jeśli poprawnych odpowiedzi będzie więcej, nagrody zostaną rozlosowane.

Na odpowiedzi Rundy 1. czekamy do 30 kwietnia, do godz. 08.00, odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą także brały udziału w losowaniu nagród. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt. Nagrody będą przyznawane osobno za każdą rundę, ale dla najlepszych uczestników, którzy we wszystkich rundach zbiorą najwięcej punktów,  przygotowaliśmy nagrodę specjalną.

Osoba, która zbierze najwięcej punktów, uzyska tytuł

Króla Wiedzy Żeglarskiej sezonu 2020!

a ponadto nagrodę specjalną oraz okolicznościowy  dyplom potwierdzający wirtualną koronację.

Konkurs wyłoni wyjątkowego zwycięzcę kilkutygodniowego konkursu, a zdobycie tytułu nie będzie łatwe, wymagać będzie wszechstronnej wiedzy żeglarskiej i zaangażowania. Ale uwaga! To wcale nie będzie proste zadanie. Pytania będą trudne i podchwytliwe, odpowiedzi będą wymagać od uczestników dokładności i uwagi. Pytania zostały merytorycznie zweryfikowane przez doświadczonych wodniaków z CTW i KTŻ PTTK, mamy ich przygotowanych kilkaset o zróżnicowanym stopniu trudności.

Pora na pytania konkursowe Rundy 1.:

  1. Proszę wymienić co najmniej 3 polskie miasta, w których znajdują się pomniki lub obeliski poświęcone Mariuszowi Zaruskiemu.
  2. Przed wojną w Warszawie projektowało swoje łodzie żaglowe aż czterech znanych konstruktorów jachtowych. Proszę wymienić ich imiona i nazwiska.
  3. Kto był projektantem pierwszego polskiego hauseboata i jak nazywała się ta jednostka?
  4. Proszę podać tytuł i nazwisko autora pierwszego polskiego podręcznika żeglarskiego.
  5. Proszę wymienić nazwy jachtów słynnej serii stuczterdziestek zbudowanych w Gdańsku na przełomie lat 50. i 60.

Zapraszamy do wspólnej zabawy edukacyjnej, naprawdę warto.

Organizator konkursu: Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Partnerzy konkursu:

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK – www.ktz.pttk.pl

portal żeglarski www.zeglarski.info

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski – www.wozz.pl

Boatshow w Łodzi – żeglarskie targi z klimatem – www.boatshow.pl

JachtFilm  Festiwal – www.jachtfilm.pl

Alma-Press oficyna wydawnicza – www.almapress.com.pl

portal żeglarski www.wodnapolska.pl

Morka – szkoła żeglarstwa, firma szkoleniowa, czarterowa, wydawca książek, pomocy edukacyjnych, organizator żeglarskiego e-learningu www.morka.pl

Mazurska Szkoła Żeglarska Stowarzyszenie – www.msz.org.pl

Centrum Turystyki Wodnej PTTK - www.polskieszlakiwodne.pl
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
image description

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.