Prawo dla wodniaków

Przepisy bezpieczeństwa

1.        Ustawa o sporcie

2.        Ustawa o żegludze śródlądowej stan na 1 maja 2014

3.        Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej (według stanu na 16 kwietnia 2013)

4.        Kodeks Morski (według stanu na 11 stycznia 2013)

5.        ustawa_o_bezpieczeństwie_morskim_stan_na_1_stycznia_2016

6.        Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (według stanu na 20 października 2015)

7.        Zarządzenie porządkowe Dyrektora UM w Gdyni nr 14 w sprawie warunków uprawiania żeglugi rekreacyjnej według stanu na 19 września 2013

8.        Rozporządzenie w sprawie inspekcji, instrukcji bezpieczeństwa i kart bezpieczeństwa jachtu morskiego, elementy instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego.

9.        Rozporządzenie w sprawie podmiotów upoważnionych do przeglądów jachtów morskich o długości do15 m (stan na 11 stycznia 2013)

10.     Zarządzenie w sprawie warunków żeglugi po Zatoce Puckiej

11.     Zarządzenie Dyrektora UM w Gdyni nr 5 Przepisy portowe według stanu na 19 września 2013

12.     Ujednolicony tekst przepisów portowych Szczecin-Świnoujście.

13.     Konwencje i Dyrektywy międzynarodowe – zestawienie według stanu na 11 marca 2011