Kategoria NPB

Ocean Marzeń

Ta fundacja to jeden z laureatów konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Wychowanie przez udział w rejsach morskich dzieci i młodzieży z domów dziecka i placówek oświatowo-wychowawczych, nie tylko z Polski, lecz także Kijowa i Odessy. „Przez ostatnie 13 lat, w…

NPB już tylko do Sylwestra!

Przypominamy i mobilizujemy, by zgłaszać kandydatów w jubileuszowej XX edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia i inne informacje w zakładce „NBP”.

Karta zgłoszenia kandydata do Nagrody Przyjaznego Brzegu

Zgłoszenie kandydata do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu    1.    Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.   2.    Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax, e-mail, www).   3.    Uzasadnienie – opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych…

Regulamin konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

 1.    Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. 2.       Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i…

Rozdanie nagród XIX edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

   W dniu 1 lipca 2023 r na wrocławskich Bulwarach Dunikowskiego odbyło się uroczyste zakończenie XIX edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu – wręczenie laurów nagrodzonym. Po likwidacji w 2020 r. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda  w Warszawie,…

Nagroda Przyjaznego Brzegu

Szanowni Wodniacy, w imieniu Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego pragniemy poinformować, że trwa kolejna, już XIX, edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod…

Przyjazny Brzeg w Giżycku

Najnowsza „Gazeta Olsztyńska” przynosi obszerny materiał na temat fenomenu regat żeglarzy starszych, czyli Mistrzostw Polski Żeglarzy 65+. Pod tym hasłem kryje się impreza dla seniorów, przygotowywana przez giżycki ośrodek Oczy Mazur. Ale nie tylko ona adresowana jest do osób starszych.…

Znamy laureatów XVIII edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu

29 marca 2022 r. odbyło się posiedzeniu Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, którego zadaniem było wyłonienie tegorocznych zwycięzców. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale…