Nagroda Przyjaznego Brzegu

Szanowni Wodniacy,

w imieniu Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego pragniemy poinformować, że trwa kolejna, już XIX, edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Infrastruktury, Prezesów Polskiej Organizacji Turystycznej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

O nagrodę mogą ubiegać się działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, ponadto przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych, a także inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa.

Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.). Wieloletnia tradycja Konkursu dowodzi, iż w Polsce jest wiele nabrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywa swój renesans, stanowiąc obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych, polskich szlaków wodnych.

Mamy nadzieję, że XIX edycja, prestiżowego konkursu wyróżni się napływem wielu ciekawych rekomendacji, spośród których Jury będzie mogło wybrać te najlepsze, modelowe kandydatury, jako laureatów obecnej edycji.

Zainteresowanych szczególnym wyróżnieniem takich miejsc, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie http://polskieszlakiwodne.pl/category/nagroda-przyjaznego-brzegu/ oraz nadsyłanie swoich zgłoszeń w formie elektronicznej jak i drukowanej na wskazane w Regulaminie adresy.

Do końca roku pozostało już niewiele czasu, aby wskazać spośród spotkanych podczas swych wakacyjnych wojaży gestorów przystani, wytypować ludzi, którzy wiele robią dla polskiej turystyki wodnej, wybrać samorządy lokalne, które postanowiły budować na swym terenie obiekty pomocne wodniakom.

W związku z perturbacjami spowodowanymi pandemią koronawirusa w Polsce i obecnymi ograniczeniami w organizacji imprez targowych, nie jest jeszcze określone miejsce, gdzie odbędzie się przyszłoroczna Gala. Organizatorzy będą dążyć, aby miejsce to w pełni spełniało kryteria atrakcyjności i było najbardziej przyjazne turystyce wodnej.

Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 grudnia 2022r.

z wodniackim pozdrowieniem

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojciech Skóra