Relacja z Gali Wręczenia Laurów Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu

W dniu 4.06. 2022 r. o godz. 18.00, w dość niestandardowy sposób rozpoczęliśmy w Marinie Grudziądz galę wręczania laurów konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu.

Nietypowy, bo jednym z laureatów XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu został wydawca Miniatur Żeglarskich pan Andrzej Kowalczyk, mieszkający od 1981 we Francji. Edytor, autor krótkich opowieści o najbardziej ciekawych, często mało znanych historiach dotyczących żeglarstwa światowego i polskiego. Jego sobotnie autorskie spotkanie z miłośnikami żeglarstwa, przyciągnęło na teren Mariny Grudziądz liczne grono miłośników żeglarstwa i jego historii.

Spotkanie przewidziane na około 1,5 godziny, zakończyło się po prawie 2,5 godzinach. Żartobliwy ton i swada z jaką kpt. Kowalczyk opowiadał o swoich przeżyciach związanych z żeglugą morską na własnym jachcie, pomyśle na wydawanie Miniatur Żeglarskich oraz sposobie na ich dystrybucję i promocję wzbudził duże zainteresowanie i sprowokował do licznych pytań od zaciekawionych słuchaczy. Myślę, że każdy chcący poszerzyć swoją wiedzę o historii żeglarstwa powinien zapoznać się z poszczególnymi pozycjami Miniatur Żeglarskich, a dla własnej satysfakcji posiadać te małe wydawnicze perełki. W dniu następnym korzystając z życzliwości Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, wszyscy chętni laureaci mogli poznać zabytki miasta spichrzy i ułanów.

Dzięki pani Justynie, przewodniczce miejskiej, która w nietuzinkowy sposób umiała przekazać swą ogromną wiedzę i z łatwością potrafiła zainteresować uczestników wycieczki niezliczoną ilością ciekawostek związanych z historia i dniem dzisiejszym Grudziądza, wiele osób uczestniczących w zwiedzaniu, deklarowało, że z ogromną przyjemnością wrócą ponownie do Grudziądza, aby jeszcze dokładniej poznać miasto i skorzystać z wielu atrakcji turystycznych.
O godzinie 15.00 na Scenie Głównej grudziądzkiej Mariny rozpoczęła się gala wręczania laurów XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego.

Grand Prix XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2021 r. otrzymał Urząd Miejski Grudziądz – za spójne wieloletnie działania zmierzające do przywrócenia właściwej rangi Wisły w życiu organizmu miejskiego oraz aktywną promocję turystyki wodnej.

Ponadto Nagrody Przyjaznego Brzegu otrzymali:
-Gmina Wieleń – za konsekwentne rozwijanie infrastruktury służącej wodniakom i mieszkańcom miasta oraz promocję turystyki wodnej poprzez budowę bulwarów miejskich i zagospodarowanie przyległych terenów.

Gmina Aleksandrów – za spójną politykę rozwoju turystyki kajakowej, działania promocyjne zmierzające do spopularyzowania regionu oraz projekty edukacyjne i wydawnicze wspierające aktywność wokół Pilicy.
Fundacja Klasyczne Jachty z Luzina – za ocalenie od zagłady zabytkowych jachtów morskich oraz zorganizowaną i konsekwentną działalność edukacyjną na rzecz środowiska żeglarskiego.
Nadwarciański Park Krajobrazowy – za wieloletnią ochronę krajobrazu Warty, działania proekologiczne mające na celu szczególnie cenne obszary przyrodnicze oraz za promocję turystyki poprzez wytyczanie szlaków i wsparcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.
Oddział Żeglarski PTTK Pasat z Bydgoszczy – za wieloletni aktywny rozwój różnorodnych form turystyki żeglarskiej, wszechstronną działalność popularyzatorską i proekologiczną, organizację wielu imprez promocyjnych i sportowych oraz utrzymanie wysokich standardów szkoleń żeglarskich.
Stowarzyszenie Wodniaków FLIS ze Słupna – za promowanie różnorodnych form turystyki wodnej i działań otwartych na lokalną społeczność oraz nawiązanie do tradycyjnych wartości wodniackich.
Stanica Wodna PTTK z Wdzydz Kiszewskich – za stałą modernizację i konsekwentne utrzymanie wysokich standardów obsługi turystów wodniaków.
Port Tabat – Marina Nautica z Wilkas – za kompleksową rewitalizację starego portu i jego przeobrażenie w nowoczesną marinę oraz zagospodarowanie zaniedbanego otoczenia portu i jego całkowitą przemianę w miejsce atrakcyjne dla turystów.
Gdański Ośrodek Sportu z Gdańska – za budowę nowoczesnej przystani na Wyspie Sobieszewskiej i całkowitą odmianę otoczenia w rejon tętniący wodniackim życiem, stworzenie od podstaw infrastruktury towarzyszącej oraz sprawne zarządzanie przystaniami na terenie Gdańska.
Miniatury Żeglarskie – dla Andrzeja Kowalczyka za wieloletnie, konsekwentne budowanie marki serii wydawniczej książek żeglarskich, aktywną działalność edytorską na rzecz społeczności żeglarskiej oraz popularyzację historii żeglarstwa.
Regaty Seniorów – dla ośrodka Oczy Mazur za wypracowanie oryginalnej formuły regat oraz wieloletnie wspieranie żeglarzy starszego pokolenia dzięki czemu kilka tysięcy osób miało okazję żeglować w doskonale przygotowanej imprezie.
Szkuner Bezdomnych – za pokonanie wielu trudności i doprowadzenie do zakończenia wieloletniego, trudnego projektu budowy jachtu morskiego siłami osób dotkniętych bezdomnością.
Adam Hamerlik – za wieloletnią działalność edukacyjną Szkutni po Godzinach oraz konsekwentną realizację przemyślanego planu przywracania do życia starych jachtów z duszą i dzielenie się wiedzą szkutniczą.
Aleksander Celarek – za wieloletnią aktywność na rzecz ochrony dziedzictwa szkutnictwa Kaszub realizowaną poprzez działalność edukacyjną i popularyzatorską, a także popularyzację tradycyjnego żeglarstwa w mediach społecznościowych.
Jacek Marczewski – za propagowanie nieszablonowej formy wypoczynku na wodzie, promowanie tradycyjnego szkutnictwa wiślanego dostępnego dla wszystkich oraz działalność wystawienniczą i edukacyjną związaną z dawnymi typami łodzi.
Przepiękna słoneczna pogoda, klimatyczna atmosfera jak panowało w Marinie Grudziądz i tłum widzów, którzy głośnymi oklaskami dodatkowo nagradzali poszczególnych laureatów, sprawiło, że wszyscy uczestnicy gali na długo zapamiętają te chwile i gorące przyjęcie.
W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania dla Prezydenta Miasta Grudziądz i pracowników Urzędu Miejskiego, szczególnie w osobie pani Adrianny oraz niesamowicie zaangażowanej w pomoc obsłudze Mariny Grudziądz. Wielki szacunek i wyrazy wdzięczności dla przybyłych laureatów XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, których ogrom pracy i zaangażowanie w rozwój infrastruktury wodnej przynosi tak znaczące rezultaty i dzięki którym, z ogromną satysfakcją mogliśmy ogłosić rozpoczęcie XIX edycji konkursu.
Na koniec opis jeszcze jednej przyjemnej chwili, nie mogąc być obecny w Grudziądzu, w dniu 9 czerwca w warszawskiej siedzibie Centrum Turystyki Wodnej, swoją nagrodę odebrał pan Jacek Marczewski.

Ponownie gratulując wszystkim nagrodzonym laurów konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu i przekazując wodniackie pozdrowienia

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK
Wojciech Skóra