Znamy laureatów XVIII edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu

29 marca 2022 r. odbyło się posiedzeniu Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, którego zadaniem było wyłonienie tegorocznych zwycięzców. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, wreszcie pisarzy i poetów. A wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważony rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Jurorzy musieli dokonać trudnego wyboru i po długotrwałych naradach wyłonili zwycięzców:

29 marca 2022 r. odbyło się posiedzeniu Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, którego zadaniem było wyłonienie tegorocznych zwycięzców. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, wreszcie pisarzy i poetów. A wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważony rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Jurorzy musieli dokonać trudnego wyboru i po długotrwałych naradach wyłonili zwycięzców:

Grand Prix XVIII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2021 r. – Urząd Miejski Grudziądz – za spójne wieloletnie działania zmierzające do przywrócenia właściwej rangi Wisły w życiu organizmu miejskiego oraz aktywną promocję turystyki wodnej.

Widok na Wisłę w Grudziądzu ze wzgórza zamkowego.

Nagroda Przyjaznego Brzegu:

– Urząd Miasta i Gminy Wieleń – za konsekwentne rozwijanie infrastruktury służącej wodniakom i mieszkańcom miasta oraz promocję turystyki wodnej poprzez budowę bulwarów miejskich i zagospodarowanie przyległych terenów.

– Gmina Aleksandrów – za spójną politykę rozwoju turystyki kajakowej, działania promocyjne zmierzające do spopularyzowania regionu oraz projekty edukacyjne         i wydawnicze wspierające aktywność wokół Pilicy.

– Fundacja Klasyczne Jachty z Luzina – za ocalenie od zagłady zabytkowych jachtów morskich oraz zorganizowaną i konsekwentną działalność edukacyjną na rzecz środowiska żeglarskiego.

– Nadwarciański Park Krajobrazowy – za wieloletnią ochronę krajobrazu Warty, działania proekologiczne mające na celu szczególnie cenne obszary przyrodnicze oraz za promocję turystyki poprzez wytyczanie szlaków i wsparcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.

– Oddział Żeglarski PTTK Pasat z Bydgoszczy – za wieloletni aktywny rozwój różnorodnych form turystyki żeglarskiej, wszechstronną działalność popularyzatorską i proekologiczną, organizację wielu imprez promocyjnych i sportowych oraz utrzymanie wysokich standardów szkoleń żeglarskich.

– Stowarzyszenie Wodniaków FLIS ze Słupna – za promowanie różnorodnych form turystyki wodnej i działań otwartych na lokalną społeczność oraz nawiązanie do tradycyjnych wartości wodniackich.

– Stanica Wodna PTTK z Wdzydz Kiszewskich – za stałą modernizację i konsekwentne utrzymanie wysokich standardów obsługi turystów wodniaków.

– Port Tabat z Wilkas – za kompleksową rewitalizację starego portu i jego przeobrażenie w nowoczesną marinę oraz zagospodarowanie zaniedbanego otoczenia portu i jego całkowitą przemianę w miejsce atrakcyjne dla turystów.

– Gdański Ośrodek Sportu z Gdańska – za budowę nowoczesnej przystani na Wyspie Sobieszewskiej i całkowitą odmianę otoczenia w rejon tętniący wodniackim życiem, stworzenie od podstaw infrastruktury towarzyszącej oraz sprawne zarządzanie przystaniami na terenie Gdańska.

– Miniatury Żeglarskie – dla Andrzeja Kowalczyka za wieloletnie, konsekwentne budowanie marki serii wydawniczej książek żeglarskich, aktywną działalność edytorską na rzecz społeczności żeglarskiej oraz popularyzację historii żeglarstwa.

– Regaty Seniorów – dla ośrodka Oczy Mazur za wypracowanie oryginalnej formuły regat oraz wieloletnie wspieranie żeglarzy starszego pokolenia dzięki czemu kilka tysięcy osób miało okazję żeglować w doskonale przygotowanej imprezie.

– Szkuner Bezdomnych – za pokonanie wielu trudności i doprowadzenie do zakończenia wieloletniego, trudnego projektu budowy jachtu morskiego siłami osób dotkniętych bezdomnością.

– Adam Hamerlik – za wieloletnią działalność edukacyjną Szkutni po Godzinach oraz konsekwentną realizację przemyślanego planu przywracania do życia starych jachtów z duszą i dzielenie się wiedzą szkutniczą.

– Aleksander Celarek – za wieloletnią aktywność na rzecz ochrony dziedzictwa szkutnictwa Kaszub realizowaną poprzez działalność edukacyjną i popularyzatorską, a także popularyzację tradycyjnego żeglarstwa w mediach społecznościowych.

– Jacek Marczewski – za propagowanie nieszablonowej formy wypoczynku na wodzie, promowanie tradycyjnego szkutnictwa wiślanego dostępnego dla wszystkich oraz działalność wystawienniczą i edukacyjną związaną z dawnymi typami łodzi.

Laureatom gorąco gratulujemy, jednocześnie informujemy, że Gala wręczenia laurów odbędzie się w dniu podczas Dni Grudziądza. Szczegółowy przebieg Gali prześlemy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy.

z wyrazami szacunku, przekazując wodniackie pozdrowienia

Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Wojtek Skóra