Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

1 stycznia 2002roku powstaje MSPiR – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, do zadań której należy pomoc i likwidowanie zagrożeń w akwenie polskiej strefy odpowiedzialności. Zajmuje się akcjami ratowniczymi, usuwaniem szkodliwych substancji chemicznych, pracami podwodnymi (poszukiwania, badania). W skrócie określana Służbą SAR (Search And Rescue). Przed rokiem 2002 zadania ratownictwa morskiego były zlecone Polskiemu Ratownictwu Okrętowemu. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Polskie statki i łodzie ratownicze stacjonują w następujących portach: Tolkmicko, Górki Zachodnie (u ujścia Wisły), Gdynia, Hel, Władysławowo, Łeba, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Dziwnów, Świnoujście i Trzebież. W Sztutowie, Świbnie, Władysławowie, Łebie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu, Dziwnowie i Trzebieży stacjonują też jednostki ratownictwa brzegowego. Polska Marynarka Wojenna zapewnia wsparcie lotnicze przy użyciu śmigłowca PZL W-3 Sokół w wersji morskiej – W-3RM lub W-3WARM Anakonda bazującego na lotnisku Oksywie oraz śmigłowca W-3RM lub Mi-14PŁ/R bazującego na lotnisku Darłowo.

Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego:
utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń,
utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi
współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju,
współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań statutowych.
Zadania, o których mowa powyżej, Służba SAR wykonuje na podstawie „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych” (Plan SAR) oraz „Krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego”.

Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje swoje zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu z odpowiednimi służbami innych państw określają porozumienia zawarte między rządami zainteresowanych państw.
Służba SAR wykonuje również inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim.

 

foto:

zdjęcie otwierające: (GRAD), zdjęcie otwierające (GRAD), Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Unported .

pozostałe: www.sar.gov.pl