Prawie jubileusz KTŻ

68 lat temu, 1 stycznia 1955 roku, oficjalnie rozpoczęła działalność Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK wyodrębniona z Komisji Wodnej. Za 2 lata czeka nas zatem jubileusz 70-lecia działalności Komisji. 

W minionej kadencji KTŻ, zatwierdzona Uchwałą nr 55/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r., działała w składzie

1. Wojciech Skóra – przewodniczący

2. Paweł Czudowski – wiceprzewodniczący

3. Barbara Kalinowska – sekretarz

4. Maciej Grzemski

5. Józef Kwaśniewicz

6. Józef Ostrowicz

7. Mariusz Sulewski

Na zdjęciu tytułowym Komisja Turystyki Żeglarskiej przy pracy. Dyryguje jej przewodniczący, Wojtek Skóra.

Biuletyny KTŻ można przeczytać tutaj: https://ktz.pttk.pl/index.php/biuletyny-ktz