Polski Klub Morski w Gdańsku

76 lat temu, 27 stycznia 1947 roku, Polski Klub Morski po reaktywacji z 12 czerwca 1946 roku przejął przystań w południowej fosie Twierdzy Wisłoujście.

PKM został założony 27 lipca 1922 roku z inicjatywy wykładowcy Szkoły Morskiej w Tczewie kpt. Józefa Klejnot-Turskiego jako „Pierwszy Polski Klub Yachtowy” w Gdańsku. Wśród 40 członków rzeczywistych znajdowali się wysocy urzędnicy życia państwowego w WM Gdańsku, Polsce i wysocy dowódcy wojskowi m.in. gen. Kazimierz Sosnkowski, wiceadmirał Kazimierz Porębski, członek Rady Portu dyr. Stanisław Grabski, jak również studenci i młodzież szkolna.

Artykuł opublikowany w czasopiśmie „Żeglarz Polski”.

W 1922 roku klub posiadał dwa jachty: „Witold” o pow. żagli 35 m², zbudowany z drewna dębowego, z nadbudówką, przekazany w 1923 do tworzącego się klubu Akademickiego Związku Morskiego przy Politechnice Gdańskiej. „Halka” o pow. żagli 54 m². Była jachtem regatowym, wzięła udział w pierwszych regatach na Zatoce Gdańskiej 6 sierpnia 1922. W 1927 został przemianowany na Klub Morski, prezesem został kmdr Konstanty Jacynicz, kierownik wydziału wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. W 1928 ze środków ze zbiórki społecznej zakupiono slup gaflowy o pow. 75 m² żagli „Olga” (została sprzedana do Y.K.”Gryf” LMiK w Gdyni w 1934 r.). Przystań klubu mieściła się wtedy w małym basenie przy Kapitanacie Portu, przeznaczonym na postój łodzi cumowniczych.

Od 1929 kierownikiem sportowym został kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Ziółkowski. W 1930 zakupiono s/y „Pirat” ex „Reiter”, kuter pilotowy, zwodowany w Hamburgu w 1919 roku. Pod nazwą Polski Klub Morski funkcjonował od 1932 po połączeniu z mającym charakter towarzyski Klubem Polskim, skupiającym przedstawicieli gdańskiej finansjery. W roku 1936 Klub wydzierżawił od Rady Portu plac o pow. 2 525 m² wraz z budynkiem na Mewim Szańcu, z małą przystanią, w której cumowały jachty i z małym domkiem klubowym. Bosmanem klubu został oficer carskiej marynarki komandor Knorring. W 1932 roku nabyto jolkę s/y „Marylę”, w latach 1933-34 r. zbudowano jacht „Korsarz”, w 1935 kupiono jolki olimpijskie: „Ryś” i „Jurek”, a w 1936 jacht klasy R-6 „Danutę”. W latach 1938 i 1939 zakupiono dwa jachty o pow. żagli 30 m² „Leona” i „Tadeusza”. Klub posiadał szalupy „Zuch”i „Druh”. We wrześniu 1939 rozkazem gauleitera Forstera rozwiązano klub i skonfiskowano mienie. 12 czerwca 1946 roku reaktywowano klub. W latach 50. XX w. nastąpiła zapaść klubu, spowodowana przejęciem klubów żeglarskich przez tzw. „Stowarzyszenia” i towarzyszącą temu biurokratyzację.

Baszta Łabędź w Gdańsku.

Siedziba klubu w Wisłoujściu.

Obecnie siedziba klubu znajduje się w Baszcie Łabędź nad Motławą Nabrzeże klubowe i hangar położony jest na wewnętrznej fosie historycznej Twierdzy Wisłoujście. Od 2011 roku Polski Klub Morski, wraz z gminą Cedry Wielkie prowadzi specjalny program przybliżający młodzieży i mieszkańcom żuław żeglarstwo i sporty wodne. Jednym z elementów działalności Polskiego Klubu Morskiego jest Polski Rejestr Jachtów Zabytkowych, którego wykonanie zleciła klubowi Ława Żeglarska w grudniu 2011 roku. „Korsarz” – flagowa jednostka klubu – jest najdłużej żeglującym jachtem sportowym w kraju. Pływa praktycznie bez przerw pomiędzy rokiem 1935 do chwili obecnej.

W bieżącej edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu Polski Klub Morski, obchodzący 100-lecie istnienia, jest jednym z kandydatów do wyróżnienia.

foto Marek Słodownik (prawa zastrzeżone)