Śluza Nowy Świat na Mierzei Wiślanej

Bałtyk

Potrzebne jest m.in. zwiększenie liczby i zmiana godzin śluzowań, a komunikacja radiowa nie powinna być obowiązkowa – mówią żeglarze korzystający z kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. A co na to Urząd Morski w Gdyni?

Otwarty 17 września 2022 roku kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ułatwił żeglarzom wpływanie na Zalew Wiślany. Jego funkcjonowanie wzbudza jednak sporo komentarzy. Dlatego 29 czerwca na naszym profilu na Facebooku zwróciliśmy się do czytelników, którzy przepłynęli przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, o podzielenie się uwagami. Żeglarze zwrócili uwagę na sześć podstawowych problemów:

1) zbyt małą liczbę śluzowań w ciągu doby;

2) godziny śluzowań, które są niedopasowane do realiów żeglowania rekreacyjnego. Żeby zdążyć z marin nad Zatoką Gdańską na poranne otwarcie śluzy na Zalew Wiślany trzeba wypłynąć w nocy lub o świcie. Z kolei godziny śluzowań w drugą stronę, z Zalewu na Zatokę, powodują, że do najważniejszych marin (np. do Helu) nie zdąży się dopłynąć przed zmierzchem. Stąd lepsze byłoby odwrócenie sekwencji śluzowań, żeby rozpoczynały się one od wyjścia z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską;

3) nieskoordynowanie otwarcia śluzy Nowy Świat z otwieraniem mostu w Nowakowie, co utrudnia pływanie do i z Elbląga;

4) możliwość oczekiwania w nocy w awanporcie na śluzowanie;

5) konieczność komunikacji za pomocą radia. Zwłaszcza mniejsze jednostki pływające po Zalewie Wiślanym mogą nie posiadać radia. W związku z tym kontakt z kapitanatem jest dla nich utrudniony;

6) konieczność zgłaszania statku do przejścia przez śluzę z dwugodzinnym wyprzedzeniem. Jak zwrócono uwagę, na dwie godziny przed przewidywaniem przypłynięciem wiele jednostek może jeszcze nie mieć zasięgu radiowego.

Przekazaliśmy je następnie do Urzędu Morskiego w Gdyni. Publikujemy pełną odpowiedź przekazaną przez Magdalenę Kierzkowską, rzecznik prasową instytucji.

Bardzo dziękujemy za przesłane pytania oraz sugestie. Cieszymy się, że nasza budowla stała się obiektem zainteresowania również żeglarzy. Do dzisiaj już ponad 1100 jednostek skorzystało z możliwości przejścia pomiędzy Zatoką Gdańską na Zalewem Wiślanym. Tytułem wstępu, należy zaznaczyć, że Port Nowy Świat i Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej są elementami Inwestycji pn. „Budowa Drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”,  która jest nadal w trakcie realizacji na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Na podstawie tejże ustawy, Wojewoda Pomorski wydał decyzję o przekazaniu w trwały zarząd Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni terenu pod inwestycję, określając warunki i cele, jakim teren ten ma służyć, a mianowicie „realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej”. Taki zapis oznacza, że statutowym zadaniem kanału jest umożliwienie przeprawienia się jednostkom pływającym między akwenami. Urząd Morski w Gdyni zdaje sobie sprawę, że Port Nowy Świat budzi zainteresowanie wśród turystów, żeglarzy i innych amatorów sportów wodnych, nie był on jednak projektowany i budowany stricte jako atrakcja turystyczna Mierzei Wiślanej, a jako część portowej infrastruktury dostępowej. W miarę konieczności oraz w celu usprawnienia funkcjonowania obiektu i poprawy bezpieczeństwa żeglugi, okresowo dokonuje się weryfikacji Przepisów Portowych. W związku z tym, że kanał żeglugowy nadal jest we wstępnej fazie eksploatacji, tym bardziej cenne są sugestie i uwagi z Państwa strony.

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.

1) zbyt małą liczbę śluzowań w ciągu doby;

Na czas śluzowania wpływa wiele czynników m.in.: możliwości techniczne mechanizmów, ilość jednostek/statków, stosowanie się do przepisów portowych przez użytkowników drogi wodnej, a po oddaniu całości inwestycji na pewno również intensyfikacja ruchu w obu kierunkach. Docelowo planowana jest obsługa całodobowa i śluzowania również w porze nocnej.

W ciągu całego tygodnia, każdego dnia, są 4 śluzowania:

– z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany – 08:30 – 10:30 (jednostki wpływają do śluzy 08:30-09:30)
– z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską – 11:00 – 13:00 (jednostki wpływają do śluzy 11:00-12:00)
– z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany – 13:30 – 15:30 (jednostki wpływają do śluzy 13:30-14:30)
– z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską – 16:00 – 18:00 (jednostki wpływają do śluzy 16:00-17:00)

2) godziny śluzowań, które są niedopasowane do realiów żeglowania rekreacyjnego. Żeby zdążyć z marin nad Zatoką Gdańską na poranne otwarcie śluzy na Zalew Wiślany trzeba wypłynąć w nocy lub o świcie. Z kolei godziny śluzowań w drugą stronę, z Zalewu na Zatokę, powodują, że do najważniejszych marin (np. do Helu) nie zdąży się dopłynąć przed zmierzchem. Stąd lepsze byłoby odwrócenie sekwencji śluzowań, żeby rozpoczynały się one od wyjścia z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską;

j.w.

3) nieskoordynowanie otwarcia śluzy Nowy Świat z otwieraniem mostu w Nowakowie, co utrudnia pływanie do i z Elbląga;

Docelowo, w celu usprawnienia żeglugi w obu kierunkach, śluza będzie pracować całodobowo. Czasy otwarcia śluzy będą odpowiednio zsynchronizowane z czasem otwarania mostu w Nowakowie. Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych na polecenie Kapitanatu Portu Elbląg, mała przeprawa dla jednostek o „air draft” poniżej 5 m odbywać się będzie na bieżąco (bez konieczności obracania mostu). Nowy most obrotowy w Nowakowie został oddany do użytkowania w zeszłym tygodniu, trwa obecnie rozbiórka mostu pontonowego – dzięki temu nastąpi likwidacja dużej przeszkody nawigacyjnej na rzece Elbląg. Link do materiału nt. mostu: https://www.umgdy.gov.pl/aktualnosc/nowy-most-obrotowy-w-nowakowie-juz-przejezdny/.

4) możliwość oczekiwania w nocy w awanporcie na śluzowanie;

Port osłonowy, na chwilę obecną, w pierwszej kolejności dedykowany jest jednostkom potrzebującym schronienia. Inne jednostki mogą wejść do portu –  miejsce cumowania, czas i sposób pełnienia wachty określa Kapitanat Portu. Z uwagi na aktualne możliwości organizacyjne i fakt, że całość inwestycji pn. “Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską”  nie jest jeszcze zakończona, rejestracja i udzielanie pozwoleń na wejście i postój w porcie w nocy jest niemożliwe. Awanport nie jest przystosowany do cumowań małych jednostek. Każda jednostka przechodząca przez kanał żeglugowy, o ile musi oczekiwać na otwarcie śluzy, dostaje miejsce przy nabrzeżu – dotychczas nikt nie zgłaszał problemów z tym związanych.

5) konieczność komunikacji za pomocą radia. Zwłaszcza mniejsze jednostki pływające po Zalewie Wiślanym mogą nie posiadać radia. W związku z tym kontakt z kapitanatem jest dla nich utrudniony;

Brak komunikacji radiowej jednostki ze Służbą Dyżurną Kapitanatu oraz VTS stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich użytkowników portu. Posiadanie UKF-ki jest poprawą bezpieczeństwa i płynności śluzowania, ułatwieniem, a nie utrudnieniem życia. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż koordynacja jednostek manewrujących jest kluczowa i ruch musi być stale nadzorowany przez służbę dyżurną wewnątrz portu, jak i w samej śluzie Nowy Świat. Brak natychmiastowej łączności w celu koordynacji manewrów jednostek powoduje zagrożenia dla wszystkich jednostek przebywających w porcie.

6) konieczność zgłaszania statku do przejścia przez śluzę z dwugodzinnym wyprzedzeniem. Jak zwrócono uwagę, na dwie godziny przed przewidywaniem przypłynięciem wiele jednostek może jeszcze nie mieć zasięgu radiowego.

Planowanie żeglugi odbywa się przed jej rozpoczęciem. Zgłoszenie może nastąpić wcześniej niż 2 godziny, również telefonicznie, jeśli radiowo jest to niemożliwe. Zgodnie z Przepisami Portowymi, chęć przejścia przez śluzę trzeba zgłosić z minimum 2 godzinnym wyprzedzeniem do Służby Dyżurnej KPNŚ na kanale 68 UKF lub telefonicznie na numer 58 347 39 72. Następnie, na podejściu do główek portu, zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zalewu Wiślanego, należy zgłosić się na kanale 68 UKF (nie telefonicznie), aby uzyskać bieżące instrukcje od Służby Dyżurnej, dotyczące samego śluzowania. Dlatego też wymagane jest posiadanie na każdej jednostce radiotelefonu UKF z kanałem 68.

Śluza Nowy Świat: Czytelnicy pytają, Urząd Morski w Gdyni odpowiada (zeglarski.info)