Stopień wodny Rędziny

Zakończono remont i modernizację stopnia wodnego Rędzin na Odrze – podały Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. W wyniku modernizacji stopień spełnia wymogi określone dla 3. klasy drogi wodnej.

Stopień wodny Rędzin powstawał w latach 1916-1926 na 260,7 kilometrze odcinka Odry i jest najniżej położonym stopniem Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jego modernizacja trwała pięć lat i kosztowała prawie 60 mln zł, z czego prawie 40 mln zł to środki unijne.

„W ramach zakończonego projektu wymieniono na nowe zasuwy wraz z prowadnicami zamknięcia przęsła środkowego jazu oraz segmenty zamknięć przęseł skrajnych jazu. Przeprowadzono remont napędów segmentów, wózków do podnoszenia zasuw i prowadnic, suwnic filarowych, kładek komunikacyjnych oraz konstrukcji mostu. Powstały też nowe zamknięcia remontowe” – poinformowały Wody Polskie.

Jak wskazano, przebudowano również ubezpieczenia dna rzeki powyżej i poniżej jazu oraz ubezpieczenia brzegowe w obrębie awanportu górnego śluz i języka rozdzielczego pomiędzy jazem i śluzami.

Zmodernizowano stopień wodny na Odrze (portalsamorzadowy.pl)