Last Minute NPB

To już (gdy piszę) ostatnie godziny grudnia, ostatni dzień 2023 roku.

Czyli ostatnia chwila, by do północy dosłać jeszcze zgłoszenia kandydatów

w XX edycji konkursu o Nagrodzę Przyjaznego Brzegu!