Laureaci konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu

 

                                                                                                                      CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK

                                                                                                                      01-871 Warszawa, Kasprowicza 40

                                                                                                                      tel. 22 254 85 95, e-mail: ctw@pttk.pl 

                                                                                                                      www.polskieszlakiwodne.pl

                                                                                                                                             Warszawa, 29.02.2024 r.

Znamy laureatów XX edycji

Nagrody Przyjaznego Brzegu

20 lutego 2024 r. w Warszawie, odbyło się posiedzeniu Jury Konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, którego zadaniem było wyłonienie tegorocznych zwycięzców, XX jubileuszowej edycji. Jurorzy będący reprezentantami: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego Związku Żeglarskiego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawicieli zdobywców Grand Prix z ubiegłych lat, nie mieli łatwego zadania. Napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, wreszcie pisarzy. A wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważony rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Jurorzy musieli dokonać trudnego wyboru i po długotrwałych naradach wyłonili laureatów konkursu oraz przyznali specjalne dyplomy – Laury XX lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu. Nadano również honorowe medale im. gen. Ignacego Prądzyńskiego za budowę nowej Przystani Jachtowej – Marina Puck dla inwestora – Miastu Puck i wykonawcy spółce NDI. SA.

 

Grand Prix XX edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu za 2023 r.

Miasto Dąbrowa Górnicza – za konsekwentną rozbudowę infrastruktury turystycznej Pojezierza Dąbrowskiego, Pogorie I-IV.

 

Nagrody NPB:

Miasto Krynica Morska – za rozbudowę i modernizację portu jachtowego,

Gmina Starogard Gdański – za budowę sieciowego szlaku kajakowego Wierzycą, po zabytkach Kociewia,

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – za wieloletnią promocję i organizację sportów wodnych w środowisku osób niepełnosprawnych,

Muzeum Oręża Polskiego, Skansen Morski w Kołobrzegu – za konsekwentną działalność edukacyjną, muzealniczą i promocję tradycji morskich,

Wisła – Biografia Rzeki, autor Andrzej Chwalba – za monumentalną biografię Królowej Polskich Rzek opowiadającą o jej walorach oraz roli jaką odgrywa w dziejach Polski,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kolumba z Żyrardowa – za promowanie żeglarskich wartości oraz działania przybliżające ceremoniał i etykietę żeglarską wśród młodzieży,

Piotr Kulczycki, redaktor naczelny Magazynu Żeglarstwo – za konsekwencje w  wydawaniu papierowej wersji magazynu żeglarskiego – znakomitego czasopisma o ogólnopolskim zasięgu,

Andrzej Tadla – za wieloletnie zasługi na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Noteci,

Wacław Liskiewicz – za znakomite projekty wielu jachtów morskich i tworzenie   nowoczesnej infrastruktury przystani jachtowych,

Piotr Kaliszek – za wieloletnie kierowanie Komisją Wisły Warszawskiej i zasługi w przybliżaniu rzeki mieszkańcom i turystom,

Tadeusz Lis – za znakomite poradnictwo organizacyjno-techniczne dla żeglarzy na całym świecie. 

 

Laury XX lecia konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu:

Andrzej Gordon – w uznaniu dla pomysłodawcy i przewodniczącego jury konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu,

Elżbieta Marszałek – w uznaniu dla pomysłodawczyni i wieloletniej komandor Flisów Odrzańskich,

Stanisław Latek – w uznaniu wieloletnich działań związanych z promocją i rozwojem turystyki wodnej w Polsce,

Jerzy Kuliński – w uznaniu dla założyciela i wieloletniego moderatora internetowego, żeglarskiego Subiektywnego Serwisu Informacyjnego,

Mirosław Czerny – w uznaniu długoletniego zaangażowania na rzecz   popularyzowania turystyki wodnej w Polsce,

Wojciech Skóra – w uznaniu długoletnich zasług w sprawy promocji i rozwoju turystyki wodnej w Polsce,

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – za ponad 20 letnią działalność na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Noteci.

 

Laureatom gorąco gratulujemy, jednocześnie informujemy, że data i miejsce Gali wręczenia laurów konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu podana zostanie w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                            Z wyrazami szacunku, przekazując wodniackie pozdrowienia

                                                                                               Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK

                                                                                                                       Wojciech Skóra