Śluza Guzianka I oddana do użytku – 01.03.2024 r

Zmieniamy oblicze Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

  Zakończyliśmy remont śluzy Guzianki I, który stanowił jeden z elementów realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II”                  i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.”

  Śluza Guzianka I jest ważnym elementem infrastruktury wodnej na Mazurach, ale również atrakcją turystyczną i zabytkiem hydrotechniki. Śluza, łącząca jeziora Bełdany i Guzianka Mała, została wybudowana w 1879 roku. W latach 1899 – 1900 śluzę poddano remontowi, zastępując drewnianą konstrukcję ścianami z cegieł i kamienia. W 2019 roku śluza została wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.

  Dzięki zakończonemu właśnie remontowi poprawiliśmy nie tylko stan techniczny zabytkowej śluzy, ale również zwiększyliśmy bezpieczeństwo drogi wodnej szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane – Nida oraz z Jeziorem Nidzkim poprzez mniejsze jeziora: Guzianka Mała i Guzianka Wielka.

W związku z tym, iż zakres prac remontowych był bardzo szeroki, śluza w ubiegłym sezonie żeglugowym była wyłączona z obiegu. Jednak dzięki wybudowanej przez Wody Polskie w 2020 roku Śluzie Guzianka II, która na czas remontu przejęła cały ruch żeglugowy, zamknięcie „starej śluzy” nie było dla żeglarzy aż takt uciążliwe. Prace remontowe na „starej śluzie” obejmowały między innymi wymianę wrót górnych  i dolnych wraz z kładkami komunikacyjnymi, uszczelnienie i wzmocnienie podłoża oraz wymianę napędów i mechanizmów a także modernizację ubezpieczeń i skarp. Oblicze zmieniły również sterówka i budynek gospodarczy. Oddana do użytku zmodernizowana śluza Guzianka I z pewnością zrekompensuje ubiegłoroczne niedogodności.

  Prace realizowano na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przy dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Koszt inwestycji wyniósł blisko 16 mln. zł.

  To kolejna inwestycja Wód Polskich na Mazurach, zmieniająca ich oblicze. Wyremontowane kanały na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich oraz zmodernizowane śluzy przyczynią się z pewnością do wzrostu bezpieczeństwa żeglarzy przemierzających szlaki oraz komfortu żeglugi, a co za tym idzie zwiększy atrakcyjność regionu i tym samym wpłynie na jego rozwój społeczno – gospodarczy.

  Kompleks obydwu śluz – Guzianka II i Guzianka I z pewnością przyczyni się do bezproblemowego pokonywania piętrzenia zarówno jednostkom żeglugi profesjonalnej jak i żeglugi rekreacyjnej.

 dzięki uprzejmości PGW Wody Polskie:

-https://www.gov.pl/web/wody-polskie/sluza-guzianka-i-oddana-do-uzytku