LAURY XX EDYCJI KONKURSU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU WRĘCZONE

GALA WRĘCZENIA LAURÓW KONKURSU NAGRODA PRZYJAZNEGO BRZEGU

 

Od pierwszej edycji konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu laury konkursu były wręczane podczas warszawskich Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”, niestety pandemia koranowirusa i likwidacja targów zakończyły naszą współpracę.

  Przez cztery edycje Gala odbywała się u kolejnych zdobywców Grand Prix konkursu. Nałożenie się w tym roku terminów długich weekendów z czasem organizacji znaczących imprez u tegorocznego zdobywcy głównego lauru konkursu, uniemożliwiło nam kontynuacje tej tradycji.   

  Musieliśmy znaleźć inne godne tego wydarzenia miejsce, mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 4 czerwca 2024 r. w reprezentacyjnej sali konferencyjnej siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, odbyła się oficjalna, lecz mająca bardzo kameralny charakter uroczystość wręczenia laurów XX edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu.

Kol. Wojciech Skóra, wieloletni sekretarz jury NPB i od pierwszej edycji konkursu jego juror, przywitał przybyłych laureatów, przyjaciół konkursu i gości reprezentujących patronów honorowych konkursu w osobach: senatora RP – pana Jerzego Wcisła, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – pana Piotra Borysa, przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – pana Przemysława Rdesta, dyrektora Departamentu Rozwoju Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej – pana Jacka Janowskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – kol. Jacka Treichela, sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK – kol. Elżbietę Moszczyńską oraz pomysłodawcę konkursu i Przewodniczącego Jury – kol. Andrzeja Gordona.

  Następnie głos zabrał kol. Andrzej Gordon przypominając genezę powstania konkursu, jego rozwój i znamienitych laureatów. Zwrócił uwagę na trwałe efekty ich pracy, często okupionej długoletnimi działaniami i popartymi niekonwencjonalnym argumentami, umożliwiającymi przekonanie lokalnych władz i mieszkańców do realizacji inwestycji związanych z rozwojem turystyki wodnej. Przypomniał patronów honorowych konkursu, tych samych od pierwszej edycji, podkreślając ich zaangażowanie i włączenie się w promocję turystyki wodnej, w najszerszym tego określenia znaczeniu.

Laury konkursu otrzymali:

 Grand Prix NPB:

– Miasto Dąbrowa Górnicza – za konsekwentną rozbudowę infrastruktury turystycznej Pojezierza Dąbrowskiego, Pogorie I-IV.

 Nagrody NPB:

Miasto Krynica Morska – za rozbudowę i modernizację portu jachtowego,

Gmina Starogard Gdański – lider projektu; za budowę sieciowego szlaku kajakowego Wierzycą, po zabytkach Kociewia,

oraz uczestnicy projektu: Gmina Miejska Starogard Gdański, Miasto i Gmina Pelplin, Miasto i Gmina Gniew,

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – za wieloletnią promocję i organizację sportów wodnych w środowisku osób niepełnosprawnych,

Muzeum Oręża Polskiego, Skansen Morski w Kołobrzegu – za konsekwentną działalność edukacyjną, muzealniczą i promocję tradycji morskich,

Wisła – Biografia Rzeki, autor Andrzej Chwalba – za monumentalną biografię Królowej Polskich Rzek opowiadającą o jej walorach oraz roli jaką odgrywa w dziejach Polski,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kolumba z Żyrardowa – za promowanie żeglarskich wartości oraz działania przybliżające ceremoniał i etykietę   żeglarską wśród młodzieży,

Piotr Kulczycki, redaktor naczelny Magazynu Żeglarstwo – za konsekwencje w wydawaniu papierowej wersji magazynu żeglarskiego, znakomitego czasopisma o ogólnopolskim zasięgu,

Andrzej Tadla – za wieloletnie zasługi na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Noteci,

Wacław Liskiewicz – za znakomite projekty wielu jachtów morskich i tworzenie nowoczesnej infrastruktury przystani jachtowych,

Piotr Kaliszek – za wieloletnie kierowanie Komisją Wisły Warszawskiej i zasługi w przybliżaniu rzeki mieszkańcom i turystom,

Tadeusz Lis – za znakomite poradnictwo organizacyjno-techniczne dla żeglarzy na całym świecie. 

Laury XX lecia konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu:

Andrzej Gordon – w uznaniu dla pomysłodawcy i przewodniczącego jury konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu,

Elżbieta Marszałek – w uznaniu dla pomysłodawczyni i wieloletniej komandor Flisów Odrzańskich,

Mirosław Czerny – w uznaniu długoletniego zaangażowania na rzecz popularyzowania turystyki wodnej w Polsce,

Stanisław Latek – w uznaniu wieloletnich działań związanych z promocją i rozwojem turystyki wodnej w Polsce,

Jerzy Kuliński – w uznaniu dla założyciela i wieloletniego moderatora internetowego żeglarskiego Subiektywnego Serwisu Informacyjnego,

Wojciech Skóra – w uznaniu długoletnich zasług w sprawy promocji i rozwoju turystyki wodnej w Polsce,

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – Nakło nad Notecią, za ponad 20 letnią działalność na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Noteci.

  Wręczono również honorowe medale im. gen. Ignacego Prądzyńskiego za budowę nowej Przystani Jachtowej Marina Puck – dla inwestora Miasta Puck i wykonawcy inwestycji – spółce NDI. SA.

  Uroczystość wręczenia laurów konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu i medali im. gen. Ignacego Prądzyńskiego zakończył wspólny obiad laureatów, gdzie jeszcze długo, już podczas indywidualnych rozmów wymieniano swoje opinie o idei konkursu i jej realizacji, przedstawiano własne osiągniecia i najbliższe plany, a przede wszystkim deklarowano chęć przystąpienia do coraz liczniejszego Klubu Przyjaciół Przyjaznego Brzegu.  

Opracował. W. Skóra