Pętla Żuław

Ogólna charakterystyka szlaku:

Początek: Korzeniewo
Koniec: Pętla Żuław

Długość i opis szlaku:
403 km to łączna długość wszystkich odcinków szlaków, obejmujących \”Pętlę Żuław\”:- Wisła od Korzeniewa do Tczewa
– Wisła od Tczewa do Przekopu Wisły
– Martwa Wisła i Wisła Śmiała
– Szkarpawa i Wisła Królewiecka
– Zalew Wiślany
– Rzeka Elbląg i Kanał Jagielloński
– Nogat
– Tuga Święta

W długość tą nie zostały wliczone rzeki: Liwa, Wierzyca i Motława.

Warunki wodne:
Zamieszczamy do pobrania folder pt. \”Pętla Żuław\”, wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Spis treści: 1) Wprowadzenie
2) Kraina wydarta wodzie
3) Historia
4) Oś historyczna
5) Dziedzictwo średniowieczne
6) Mennonici – holenderscy osadnicy
7) Architektura Żuław
8) Dziedzictwo hydrotechniczne
9) Kraina malowniczych krajobrazów
10) Rzeki pozostawione naturze
11) \”Romantyczna Kraina\”
12) Produkty regionalne i lokalne
13) Vademecum wodniaka
14) Charakterystyka dróg wodnych i cieków \”Pętli Żuław\”
15) Przydatne informacje
16) Schemat tras wodnych \”Pętli Żuław\”. OPIS ODCINKÓW TRAS:
– Wisła od Korzeniewa do Tczewa
– Wisła od Tczewa do Przekopu Wisły
– Martwa Wisła i Wisła Śmiała
– Szkarpawa i Wisła Królewiecka
– Zalew Wiślany
– Rzeka Elbląg i Kanał Jagielloński
– Nogat
– Tuga Święta
– Liwa, Wierzyca i Motława
17) Inne formy turystyki 18) Baza teleadresowa
19) Dekalog wodniaka

Warsztaty naprawcze:
Wszystkie użyteczne informacje znajdują się z powyższych dokumentach PDF.

Szlaki powiązane ze szlakiem głównym:Pętla Toruńska – część 1 (północny zachód)
Pętla Toruńska – część 1 (północny zachód)

Linki rekomendowane:
Przewodnik Józefa Rusieckiego po pętli Toruńskiej – częściowo pokrywa się z „Pętlą Żuław”