San nizinny („Błękitny San” – część 4)

Ogólna charakterystyka szlaku:

Początek: Przemyśl
Koniec: Wisła

Długość i opis szlaku:
173.003

Km 173,3. Przemyśl, most kolejowy linii z Jarosławia do Medyki i Ustrzyk Dolnych. Za nim na lewym brzegu stanica wodna ZHP, TKKF i PZW. Beton slipu przy wyjściu z wody zerwany.

Km 172,8 P. Przemyśl-Garbarze, most im. R. Siwca. Niżej szaniec 3. Twierdzy Przemyśl z bunkrami linii Mołotowa (niewidoczny z rzeki).

Km 169,8 L. Buszkowice. Wysoki brzeg, na zakręcie plaża. Na brzegu tereny planowanej stanicy wodnej. Dojazd z centrum drogą nad brzeg rzeki.

Km 168,6 P. Przekopana, rura gazowa wysoka na 10 m; za nią tereny oczyszczalni ścieków.

Km 167,4 P. Ujście Wiaru. Koryto szerokie, uwodnione w lipcu. Niżej most kolejowy linii Żurawica – Medyka.

Km 165,5 L. Bolestraszyce; ujście Żurawiczki.

Km 164,6 P. Hurko; ujście Hurki. Na zakręcie w lewo zjazd do wody, plaża, pobór kruszywa.

Km 163,7 L. Bolestraszyce-Zabłocie. Najdogodniejsze miejsce opuszczenia kajaków w celu zwiedzenia arboretum. Warto w tym miejscu zatrzymać się i wdrapać na wysoką skarpę brzegową, by idąc dalej przez pastwisko i asfaltową drogę w przysiółku Zabłocie dojść po ok. 2 km do Arboretum i Zakładu Fizjografii. Arboretum od wiosny do późnej jesieni zachwyca pięknem, będąc jedną z największych atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego.

Km 160,3 P. Stacja PKP Medyka, tory rozrządowe.

Km 157,1 P. Koniec torów bocznicy kolejowej. Rura wkopana w ziemię wyrzuca do rzeki ścieki.

Km 153,2 L. Wyszatyce, prom na lokalnej drodze. Pierwszy od Przemyśla tak szeroko dostępny brzeg. Tereny dogodne do biwakowania, choć do sklepu jest stąd daleko. Obok działa kopalnia kruszywa. Niżej w korycie występują bystrza na kamienistych płyciznach. Woda w korycie Sanu płynie na przemian szybciej i wolniej, odsłaniając krótsze i dłuższe kamieniste i żwirowe przemiały.

Km 151,1 L. Walawa, ujście potoku. Brzegi niedostępne.

Km 149,0 L. Niziny (dawniej Dusowce), brzegi niedostępne. Wisząca, wysoka kładka dla pieszych.

Km 144,9 P. Barycz, drugi od Przemyśla długi, niski brzeg z plażą i miejscem biwakowym na pastwisku. Na lewym brzegu ujście Sośniczanki.

Km 140,4 L. Święte; ujście potoku.

Km 138,9 P. Grabowiec. Wyspa podłużna w korycie, nurt przyspiesza; należy płynąć przy prawym brzegu. Niżej na lewym, dostępnym brzegu ładne i rozległe, choć w całości odkryte miejsce biwakowe z dojazdem samochodowym od Świętego. Tereny te są okreś­lane rajem dla wędkarzy, których wielu można tu spotkać.

Km 137,8 P. Ujście Wiszni (w lipcu nawodnione) przekopem nowego koryta. Stare uchodziło dawniej do Szkła we wsi Łazy.

Km 137,3 P. Michałówka.

Km 135,6 L. Radymno-Zasanie, most drogi nr 871 Radymno – Korczowa. Plaża (żwirowa) i doskonałe miejsce biwakowe z dojazdem nad brzeg od szosy znajduje się na prawym brzegu przed mostem. Planowana budowa stanicy wodnej. Sklep niedaleko na lewym brzegu, można wejść po schodkach na wysoki nasyp lub zatrzymać się dogodnie pod mostem przy filarze na lewym brzegu. Dalej woda spokojna, nurt słabnie, koryto szerokości 40–50 m.

Km 134,4 L. Ujście kanału odpływowego ze stawów Zakładu Eksploatacji Kruszywa. Planuje się w tym miejscu utworzenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego.

Km 132,2 L. Ujście Rady.

Km 131,2 P. Ujście Szkła. Niżej w korycie Sanu wyspa, należy płynąć przy prawym brzegu.

Km 128,4 L. Ujście Rokietnickiego Łęgu (Matejówki).

Km 127,6 P. Ujście starorzecza (odcięta szyja meandra); siklawica. Za nim na zakręcie prawego brzegu piękne miejsce biwakowe, dojazd drogą nad brzeg ze Zgody.

Km 126,0 P. Zgoda, most kolejowy linii Jarosław – Hrebenne. Pod nim niebezpieczny próg wodny, utworzony z elementów wysadzonego podczas wojny poprzedniego mostu. Betony i szyny starej konstrukcji wystają w różnych miejscach i choć po rozpoznaniu bieżących warunków wodnych spływ środkiem koryta na lewo od filara mostowego jest bezpieczny, to mało doświadczonym kajakarzom odradzam podjęcie tego wyzwania. Na dole progu należy przepłynąć pomiędzy dwoma szynami. Należy szczególnie uważać, bo bystrze spycha w lewo i łatwo tu o wywrotkę. Przy wyższym stanie wody płyniemy między filarem i prawym brzegiem. Wszyscy mało doświadczeni kajakarze muszą kajaki spławić na linkach wzdłuż lewego brzegu. Za mostem ujście Morawskiego Łęgu.

Km 124,2 P. Sobiecin; ujście starego koryta Szkła.

Km 122,0 L. Jarosław, siedziba Klubu Kajakowego KOLPING z hangarami, położona za terenem klasztoru Sióstr Niepokalanek; wyjście z wody po szerokich, betonowych stopniach.

Km 121,3 P. Jarosław-Garbarze, miejsce biwakowe.

Km 120,9. Jarosław, most ul. Sanowej i drogi nr 870 do Lubaczowa. Przed mostem uchodzi Potok Głęboki, a za mostem możemy wylądować na lewym brzegu, skąd najbliżej do zabytków centralnej części tego starego miasta. Trzeba to miasto zwiedzić, gdyż ze względu na swą bogatą historię posiada szereg cennych zabytków. Pod mostem kamienie, przy niższej wodzie należy spływać uważnie. Wodowskaz.

Km 118,3 P. Szówsko. Brzegi rzeki wysokie o charakterze skarpowym. Za rurą gazową wyjście na prawy brzeg ścieżką; miejsce biwakowe. Dojazd drogą asfaltową obok kościoła nad brzeg Sanu. Miejsce planowanej budowy stanicy wodnej.

Km 116,4 P. Szówsko-Goryle, pobór kruszywa, dogodne wyjście z wody, wygodna łąka biwakowa.

Km 114,4 P. Wiązownica; ujście Wyrwy; niżej wysoka konstrukcja betonowa porzuconej budowy filaru mostowego. Na początku XX w. duży ośrodek koszykarski.

Km 110,0 P. Nielepkowice, prom na lokalnej drodze. Dawna wieś flisaków; stąd wyruszały niegdyś tratwy i galary ze zbożem. Na brzegu urocze miejsce do biwakowania, przygotowane przez miejscowego sołtysa – pieńki i ławeczki, miejsce na dwa ogniska, koszona trawa. Gościnna wieś zaprasza kajakarzy. Niezbyt dogodne wyjście z wody przy promie.

Km 108,0 P. Manasterz, prom na lokalnej drodze; wieś położona przy ujściu Lubaczówki do Sanu, dawny ośrodek produkcji żelaza.

Km 105,6 P. Ujście Lubaczówki. Na wysokim cyplu pięknie położone miejsce biwakowe. Dojazd z Buchty Manasterskiej.

Km 101,1 L. Gorzyce, ślady licznych niegdyś przepraw mostowych i promowych na drodze do Leżachowa. Wodowskaz Leżachów. Z tego miejsca wyprawiano przez setki lat tratwy z drewnem dostarczanym z lasów dóbr sieniawskich (ostatnia partia drzewa odpłynęła do tartaku w Nisku w 1963 r.).

Km 100,6 L. Gorzyce-Dół; ujście Przykopy.

Km 97,7 L. Ubieszyn, most drogi nr 835 do Sieniawy; za nim, na prawym brzegu kemping. Wysokie i dogodne schodki metalowo-drewniane (rzadkość na brzegach Sanu!) prowadzą z piaszczystej plaży na pole namiotowe, zlokalizowane pod wysokimi topolami. Sklep 500 m w Ubieszynie na lewym brzegu. Początek plaż piaszczystych, a nie jak dotychczas żwirowych. Koryto Sanu poniżej jest częściowo obwałowane. P. Sieniawa, położona w odległości 1,5 km od rzeki.

Km 96,0 P. Ujście potoku spod Sieniawy.

Km 94,8 L. Przyrwa, przysiółek Głogowca, nad wodą cztery linie drutów wysokiego napięcia, niezbyt wysoko zawieszonych, bez oznakowania brzegowego. Przy wysokiej wodzie stwarzają zagrożenie dla jednostek pływających. Poniżej na prawym brzegu mały lasek.

Km 90,9 L. Ujście Wisłoka; na lewym brzegu wieś Dębno. Miejsce uważane za górną granicę żeglowności Sanu. Koryto poszerza się wyraźnie. Bezludzie. Brzegi wysokie. Na horyzoncie pojawiają się widoczne z daleka wysokie topole starorzecza Sanu w Pis­korowicach.

Km 85,5 P. Rzuchów, most drogi do Leżajska. Przed mostem ujście potoku Wygnanka z intensywnym wypływem wody. Wodowskaz. Aktualnie żadnego wyjścia z wody pod mostem nie ma. Plany budowy stanicy wodnej.

Km 83,0 L. Ujście Błotni. Za nim na lewym brzegu miejsce biwakowe na tyłach nowego kolektora ściekowego, wyjście z wody po schodkach.

Km 78,4 L. Stare Miasto (Leżajskie), za nim Leżajsk, most drogi nr 869 Łańcut – Naklik/Tarnogród. Pod mostem łagodne bystrze, za mostem na lewym brzegu ładne miejsce na odpoczynek. Stąd 3 km do klasztoru Bernardynów. Utworzony z drugiej strony miasta na terenie zalesionym zalew „Floryda” ma stać się centrum rekreacji i sportów wodnych.

Km 77,1 P. Kuryłówka, ujście Złotej szerokości 5 m. San znowu poszerza koryto, miejscami do 150–200 m. Na lewym brzegu rozległa plaża z poborem piasku. Na jej zapleczu oddalone od koryta rzeki na 150 m ładne miejsce biwakowe z dojazdem od Starego Miasta nad brzeg rzeki.

Km 75,2 L. Ujście Jagódki, tworzącej zalew „Floryda”. Naprzeciwko pierwsza z serii stałych wysp, niżej występujących coraz częściej w szerokim korycie Sanu. Wysokim, lewym brzegiem na długim odcinku biegnie ziemna droga ze Starego Miasta, spotkać tu można licznych wędkarzy.

Km 73,0 P. Ujście Bukowinki. Niżej na lewym brzegu dogodne miejsce biwakowe. Wyjście z wody na plaży za wyspą.

Km 68,9 L. Sarzyna, ujście Malinianki, bardzo w lipcu nawodnione.

Km 68,0 L. Sarzyna, ujęcie wody dla Zakładów Chemicznych. Za zakrętem na horyzoncie pojawiają się Góry Krzeszowskie – najwyższe wzniesienia nad dolnym Sanem.

Km 67,2 L. Sarzyna; ujście Trzebośnicy.

Km 65,1 L. Dogodne miejsce biwakowe; wyjście na brzeg przed dwoma wyspami.

Km 60,4 P. Krzeszów, most drogi nr 863 Nisko – Tarnogród. W korycie mielizny i liczne pale po starych mostach. Za mostem dobre miejsce do wyjścia na prawy brzeg rzeki obok boiska sportowego z łąką biwakową. Sklepy i bar 300 m dalej w rynku. Osada położona na wysokich wzgórzach z rozległymi widokami na dolinę Sanu. Dalej za mostem na prawym brzegu u podnóża Góry Krzeszowskiej znajduje się miejsce planowanej budowy stanicy wodnej. L. Ujście potoku Kłysz przed mostem. Niżej w korycie rzeki wiele piaszczystych mielizn i plaże z miejscami dogodnymi do kąpieli.

Km 56,6 P. Rędziny, ujście potoku spod Kamionki Górnej. W korycie opaski brzegowe.

Km 54,5 P. Bieliny, bezpłatny przewóz łodzią w godz. 6–9 oraz 13–17 na drodze do Rudnika (ziemnej i wyboistej). Prom na brzegu. Ładne miejsce biwakowe wśród wysokich drzew małego lasku.

Km 53,8. Przewody trakcji elektrycznej, po raz drugi poprowadzone zbyt nisko nad lustrem wody i nie oznakowane! Niebezpieczne przy wyższych stanach.

Km 51,2 L. Rudnik nad Sanem, ujście Rudnej. Ośrodek przemysłu wikliniarskiego.

Km 46,5 P. Ulanów, most drogi do Rudnika. Znane miasteczko flisaków. W korycie mielizny. Cały lewy brzeg pod mostem od zakrętu rzeki to jedna wielka plaża. Za mostem wyjście po schodkach na prawy brzeg. Obok stadionu planuje się budowę stanicy wodnej.

Km 46,1 P. Ulanów, ul. Podwale, drugie dogodne wyjście z wody obok stojącego przy brzegu galara. Dojazd nad brzeg rzeki asfaltową drogą.

Km 45,9 P. Ulanów, ul. Sandomierska. Rozległa plaża i stojące przy brzegu galary w obejściu Bronisława i Tomasza Pityńskich.

Km 45,5 P. Ulanów, ujście Tanwi. Przed ujściem kolejna plaża i wejście na tzw. Cypel, gdzie w ostatnim domu znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Bogumiły i Jerzego Nowackich z wyjątkowym widokiem na dolinę Sanu i ujście Tanwi. Tanew przy ujściu usypuje szeroki stożek napływowy z osadzanego piasku, co blokuje znaczną część nurtu Sanu. Za ujściem Tanwi na prawym brzegu Sanu ostrogi umocnieniowe i dogodne miejsce biwakowe u podnóża wysokich drzew na rozległych łąkach. Dojazd nad sam brzeg z drogi za mostem na Tanwi z Ulanowa do Niska (zjazd z głównej drogi w prawo i dalej pod mostem).

Km 42,6 L. Przędzel; ujście potoku Stróżanka.

Km 41,8 L. Nowa Wieś, most szerokotorowej linii kolejowej. W korycie rozległe plaże.

Km 39,1 P. Zarzecze, most drogi nr 19 Lublin – Rzeszów. Na lewym brzegu dogodne miejsce do biwakowania z dojazdem od szosy. Do przydrożnej restauracji/baru 1 km. Wodowskaz (automatyczna stacja pomiarowa monitoringu państwowego). W Zarzeczu zachował się zespół dworsko-parkowy z XIX w. z klasycystycznym dworem oraz pozostałości tzw. wałów szwedzkich.

Km 35,5 L. Nisko, most linii kolejowej Stalowa Wola (Rozwadów) – Przeworsk. Przed mostem na lewym brzegu tereny wojskowe.

Km 34,7 P. Nisko-Zasanie, ujście Chodczy (Korzonki); ładne miejsce biwakowe pod laskiem.

Km 30,2 L. Stalowa Wola; ujście Barcówki. Na cyplu ujściowym i tyłach działek zakładowych w pobliżu elektrowni dogodne miejsce biwakowe. P. Sudoły; w rzece mielizny przy niższych stanach wody.

Km 30,0 L. Stalowa Wola, wlot kanału do elektrowni.

Km 29,7 L. Stalowa Wola, ujście kanału zrzutowego wody z elektrowni. Na jego lewym brzegu Klub Wodny LOK z terenem umożliwiającym biwakowanie. Na prawym brzegu miejsce po byłej przystani ZHP (jeszcze istnieje slip szynowy i wyciągarka łodzi).

Km 28,8 L. Stalowa Wola, most ul. S. Czarnieckiego na drodze do Pysznicy; początek obwałowań lewego brzegu rzeki. Centrum miasta leży na skarpie lewego brzegu rzeki. Przed mostem plaża za ostrogami, skąd wyjście na brzeg i do miasta. Można także wysiąść pod mostem na lewym brzegu, skąd do centrum miasta (sklepy, bary, poczta) 1 km. Na koronę wysokiego nasypu prowadzą wygodne schodki.

Km 27,5 P. Ujście Pyszenki. W korycie mielizny i rozległe plaże.

Km 25,5 L. Stalowa Wola – Rozwadów. Nad brzeg rzeki zbiega ul. Polna, która prowadzi do stacji PKP w Rozwadowie. Z miejsca, gdzie niegdyś przybijał prom na drodze do Jastkowic (obecnie przed wyspą, wyjście po kamieniach) prowadzi najkrótsza droga do Muzeum Regionalnego. Warto odwiedzić tę wzorowo prowadzoną placówkę muzealną, która posiada swoją siedzibę w budynku zamku Lubomirskich z 1786 r. Na brzegu miejsce biwakowe. P. Chłopska Wola, droga nad rzekę.

Km 24,5 P. Ujście Bukowej, rzeki szerokości 5–10 m, uwodnionej. W korycie Sanu poszerzonym do 150–200 m mielizny. Niżej początek obwałowań prawego brzegu rzeki.

Km 23,2 L. Stalowa Wola – Rozwadów, most ul. Brandwickiej i drogi nr 855 do Zaklikowa. P. Brandwica. Wyjścia z obu stron pod mostem, miejsca biwakowe.

Km 22,6. Za mostem napotykamy dwie rury, poprowadzone nisko nad wodą (brak znaków ostrzegawczych). Za nimi na prawym brzegu pobór kruszywa z rzeki (czerpak pływający, koparka nabrzeżna).

Km 22,0 L. Stalowa Wola – Sochy, dawny rezerwat leśny „Bażanciarnia” o wysokich drzewach rosnących na wysokim brzegu, położony 10 m powyżej. Rezerwat założony w 1938 r. dla ochrony stanowisk topoli czarnej i białej. Siedlisko lasu łęgowego o bogatym podszycie z gatunkami liściastymi bzu czarnego i czeremchy.

Km 19,3 P. Kępa Rzeczycka, most kolejowy linii Lublin – Rozwadów.

Km 15,3 P. Ujście Łukawicy.

Km 14,3 P. Ujście Jodłówki, odprowadzajacej wodę z licznych stawów, położonych powyżej Woli Rzeczyckiej (oba ujścia słabo nawodnione).

Km 13,1 L. Majdan Zbydniowski. Przy wysokich brzegach częste plaże.

Km 9,7 P. Radomyśl, wieś gminna, most drogi do Skowierzyna. Wyjście z wody dogodne przy zjeździe do dawnego promu. Możliwość biwakowania (woda w studni przy kapliczce). Wodowskaz (automatyczna stacja pomiarowa). Planowana budowa stanicy wodnej. Ścieżka od kapliczki prowadzi wprost do cmentarza i kościoła na Górze Zjawienia. Żółty szlak pieszy, biegnący do Sandomierza.

Km 8,0 L. Skowierzyn; ujście Starego Sanu (wąskie i wcięte).

Km 4,0 P. Czekaj Pniowski, prom o nośności 10 ton na drodze nr 854 Sandomierz – Annopol, czynny w dni robocze od godz. 6. do 20. Obok ładna łąka biwakowa. Planowana budowa stanicy wodnej. L. Czekaj Wrzawski. Wieś Wrzawy leży w widłach Wisły i Sanu za wysokimi wałami.

KONIEC trasy spływowej środkowego i dolnego Sanu.

Km 0,0. Ujście Sanu do Wisły w 279,7 km jej biegu. Na cyplu stoi krzyż, teraz zarośnięty. Przy niższych stanach wody dostęp z plaży prawego brzegu ujścia Sanu do Wisły. Dojazd samochodem 300 m od brzegu ziemną drogą przez nowy wał koło Dąbrówki Pniowskiej lub przez Antoniów.

Polecane miejsca postojowe i noclegowe:
– Przemyśl
– Jarosław
– Leżajsk
– Stalowa Wola

Warunki wodne:
Materiał pochodzi z przewodnika Marka Lityńskiego \”Błękitny San\”. Został on także zamieszczony na stronie www.wrota.podkarpackie.pl.

San jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce. Liczy 457,8km długości, powierzchnia jego dorzecza wynosi 16,9 tys. km2. Od swych źródeł, aż po wylot z Karpat pod Przemyślem, wije się w obrębie gór i pogórzy, gdzie tworzy malownicze przełomy, często głęboko wcinając się w podłoże fliszowe. Odcinek rzeki między Zwierzyniem a Przemyślem o długości 158km znakomicie nadaje się do wypraw kajakowych, a najlepsze miesiące na jego pokonanie przypadają na kwiecień, maj i czerwiec. Liczne ośrodki wypoczynkowe i kempingi umożliwiają zaplanowanie spływu bez korzystania z namiotu. Chcąc wykorzystać energię rzeki, w połowie XXw. wybudowano na Sanie, w Solinie i Myczkowcach, duże elektrownie wodne. W wyniku budowy zapory wodnej w Solinie powstał największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce o powierzchni 2,2 tys. ha. Jezioro Solińskie jest doskonałym miejscem dla miłośników sportów wodnych. Od Przemyśla do ujścia do Wisły San ma już charakter nizinny, płynie łagodnymi skrętami i na odcinku 173km jest dostępny dla różnych płaskodennych jednostek pływających o małym zanurzeniu. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane i obwałowane z wysokimi i na długich odcinkach niedostępnymi brzegami oraz kamienistymi, a niżej piaszczystymi plażami, sprzyjającymi kąpielom. Zalewowe dno doliny Sanu zajmują łąki i fragmenty lasów łęgowych, a liczne starorzecza świadczą o wcześniejszym meandrowaniu rzeki. San uchodzi do Wisły koło Dąbrówki Pniowskiej poniżej Sandomierza w 279,7km jej biegu. Charakterystyczne odcinki turystycznego szlaku wodnego: graniczny odcinek górnego Sanu od ujścia potoku Negrylów do Procisnegoobowiązkowy odcinek Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z Procisnego do Rajskiegoszlak wodny środkowego Sanu ze Zwierzynia do Przemyślaszlak wodny dolnego Sanu z Przemyśla do ujścia do WisłySan nizinnySan jako rzeka nizinna płynie od Przemyśla przez Kotlinę Sandomierską, a jego ostateczny kierunek północno-zachodni ustala się w okolicach Medyki. San tworzy tutaj szeroką bruzdę erozyjną o długości ponad 130 km i przeciętnej szerokości 10 km, nazwaną Doliną Dolnego Sanu. Zalewowe dno doliny zajmują łąki i fragmenty lasów łęgowych, a liczne starorzecza świadczą o wcześniejszym meandrowaniu rzeki. Poniżej ujścia Wisłoka i Wiaru występują kotlinowe rozszerzenia doliny do 15 km. San uchodzi do Wisły koło Dąbrówki Pniowskiej poniżej Sandomierza w 279,7 km jej biegu. Wzdłuż doliny Sanu biegnie stary, ważny szlak komunikacyjny z Sandomierza do Przemyśla. Od Przemyśla do ujścia do Wisły San posiada nizinny charakter, płynie łagodnymi skrętami i jest dostępny nie tylko dla kajaków, ale i dla różnych płaskodennych jednostek pływających o małym zanurzeniu. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane i obwałowane, z wysokimi, często na długich odcinkach niedostępnymi brzegami i kamienistymi, a następnie piaszczystymi plażami, sprzyjającymi kąpielom.

Atrakcje turystyczne:
Bolestraszyce: Zakład Fizjografii i Arboretum mieści się na terenie niegdysiejszego pałacu i parku Michałowskich
Jarosław: W starej części miasta zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z obszernym rynkiem, otoczonym kamienicami z ratuszem pośrodku. W wyjątkowo ładnej, pochodzącej z przełomu XVI i XVIIw. późnorenesansowej kamienicy Orsettich mieści się obecnie muzeum. Charakterystycznym elementem jarosławskich kamienic są przestrzenne sienie i kryte podwórza oraz kilkupoziomowe sklepione piwnice. Warto zwiedzić wczesnobarokowy kościół farny – dawną kolegiatę jezuitów, cerkiew greckokatolicką z 1. poł. XVIIIw., opactwo ss. Benedyktynek lokowane na początku XVIIw., późnobarokowy kościół i klasztor ojców Franciszkanów-Reformatów, kościół i klasztor oo. Dominikanów otoczony murami obronnymi z XVIIw., a także klasztor sióstr Niepokalanek z 1876r.
Sieniawa: zespół pałacowo-parkowy z początków XVIIIw., dawny zespół klasztorny Dominikanów Obserwantów z XVIIIw.
Stare Miasto (Leżajskie): Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (obecnie kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli) powstała w 1914–1916r. jako neoklasycystyczny, murowany budynek na planie krzyża greckiego z kopułą i kolumnowym portykiem
Leżajsk: bazylika i klasztor oo. Bernardynów, otoczony murami obronnymi w XVIIw.; istotnym elementem wyposażenia bazyliki są słynne organy fundacji rodziny Potockich, zbudowane w latach 1680–1693
Ulanów: rynek z drewnianą zabudową, w pobliżu którego znajdują się drewniane, flisackie domy, stanowiące charakterystyczny element architektury Ulanowa; dwa drewniane kościoły – modrzewiowy, trójnawowy z pięknym barokowym wnętrzem z 1643r. i drugi kościół (tzw. flisacki), również modrzewiowy, pw. św. Trójcy, zbudowany w 1690r.
Stalowa Wola: zabytkowy drewniany kościół z 1802r. pw. św. Floriana z dzwonnicą należący do jednego z ciekawszych obiektów sakralnych Szlaku Architektury Drewnianej; w Rozwadowie, obecnie dzielnicy Stalowej Woli, w dawnym pałacu wzniesionym około 1786 przez Lubomirskich obecnie znajduje się Muzeum Regionalne

Warsztaty naprawcze:
INFORMACJA TURYSTYCZNACentrum Informacji Turystycznej
37-700 Przemysl, Rynek 26
tel. 016 675 16 64, faks/tel. 016 678 73 09
e-mail: info@parr.pl, www.przemysl.pl

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
37-700 Przemyśl, ul. Waygarta 3
tel./faks 016 678 53 74
e-mail: pttkprzemysl@op.pl, www.przemysl.pttk.pl

Centrum Informacji Turystycznej
37-500 Jarosław, ul. Rynek 6
tel. 016 623 26 35

Centrum Informacji Turystycznej
37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1
tel. 017 240 18 18, faks 017 240 18 18
e-mail: turystyka@lezajsk.um.gov.pl

Punkt Informacji Turystycznej
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 51
tel. 017 242 17 90

Towarzystwo Pedagogiczno-Turystyczne „Tęcza”
37-410 Ulanów,
ul. Główna 67a
www.tecza.go3.pl

NOCLEG, GASTRONOMIAPrzemyśl:
– Kemping „Zamek” ul. Sanocka 8a, tel. 016 675 02 65, e-mail: o_jary@wp.pl
– Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” kat. I, ul. Lelewela 6, tel./faks 016 670 61 45, www.ptsm-matecznik.pl
– Dom Wycieczkowy „Podzamcze” kat. III, ul. Waygarta 3, tel./faks 016 678 53 74 e-mail: pttk_przem@poczta.onet.pl, http://republika.pl/pttk_przem
– Hotel „Gromada” *** , ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4, tel.: 016 676 11 11, 016 676 11 12, faks 016 676 11 13, e-mail: przemyslhotel@gromada.pl, www.gromada.pl
– Hotel „Pod Białym Orłem” **, ul. Sanocka 13, tel. 016 678 61 07, faks 016 678 61 07, e-mail: orzel@rze.pl, www.podbialymorlem.rze.pl
– Hotel „Albatros” *** ul. Ofiar Katynia 26, tel./faks 016 678 08 70, e-mail: hotel@albatros.przemysl.pl, www.albatros.przemysl.pl
– Hotel „Marko-Exim” ***, ul. Lwowska 40, tel. 016 678 92 72, e-mail: markoexim@onet.pl, www.markoexim.com.pl
– Hotel „Europejski” **, ul. Sowińskiego 4, tel. 016 675 71 00, faks 016676 86 93, e-mail: hotel-europejski@wp.pl, www.hotel-europejski.pl
– Hotel „Facpol” **, ul. Armii Krajowej 16b, tel./faks 016 670 91 05
– Hotel „Chopin” *, ul. Grażyny 16, tel./faks 016 678 47 97
– Hotel „Hala” *, ul. Mickiewicza 30, tel./faks 016678 38 49, e-mail: hala.hotel@poczta.neostrada.pl, www.hala.neostrada.pl
– Hotelik „Garnizonowy”, ul. Lwowska 36, tel. 016 675 15 28, www.i.h.e.pl, www.pwi-pl.com/przemysl/garnizonowy
– Hotelik „Krokus”, ul. Mickiewicza 47/49, tel. 016 678 51 27
– Hotelik „Pod Basztą”, ul. Św. Kr. Jadwigi 4, tel. 016678 82 68, e-mail: hotelik_pod_baszta@interia.pl, www.hotelik-pod-baszta.w.interia.pl
– Hotelik „Faho”, ul. Batorego 55a, tel./faks 016 678 80 58, www.hotelikfaho.pl
– Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny „Belferek”, ul. Kraszewskiego 7a, tel. 016 679 09 30, faks 016 670 27 42, e-mail: recepcja@pcen.przemysl.pl, www.pcen.przemysl.pl/belferek

Od Przemyśla do Radymna:
– GA W. i A. Czarnicki Hureczko 73a, tel. 016 678 09 27, www.przemyska.agroturystyka.prv.pl
– GA E. i T. Czernicki Hureczko 73b, tel. 016 678 08 81
– GA B. Pekaniec Kalników 337, tel. (016) 671 42 01

Radymno:
– Hotelik, ul. Złota Góra 13, tel. 016 628 10 27, 016 628 12 67

Jarosław i okolice:
– Hotel “Hetman”, ul. Tarnowskiego 18, tel. 016 621 43 95, faks 016 621 43 95, e-mail: hetman@jaroslaw.pl, www.jaroslaw.pl/hetman
– Hotelik „Asticus”, ul. Rynek 25, tel.: 016 623 13 44, 016 623 13 43
– Hotel „Mak”, Makowisko 18, tel. 016 621 58 33
– Hotel „Hestal”, ul. Kruhel Pełkiński 72, tel. 016 621 59 48
– Motel „Pegaz” ul. 3 Maja 94c, tel. 016 621 79 95, www.motel-pegaz.com
– Hotelik „Senator”, ul. 3 Maja 96, tel. 016 621 14 02, tel. kom. 505 821 610
– Hotel „Turkus”, ul. gen. Wł.Sikorskiego 5, tel. 016 621 56 58, faks 016 621 56 58, e-mail: mosir@poczta.fm
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Reymonta 1, tel. 016 621 25 63
– Dom Pielgrzyma, ul. Benedyktyńska, tel. 016 621 56 64, e-mail: opactwo@opactwo.pl, www.opactwo.pl
– Dom noclegowy „Ellen”, Maleniska 26a, tel. 016 621 20 68
– Zajazd „Polonez”, Tuczempy 422, tel. 016 623 00 18, e-mail: info@zajazd-polonez.pl
– Zajazd „U Rafała”, Koniaczów 33a, tel. 016 621 49 45

Sieniawa i okolice:
– Hotel Pałac Sieniawa ul. Kościuszki 32, tel. 016 649 17 00, e-mail: palac@sieniawa.net, www.sieniawa.net
– Kemping „San“, Ubieszyn, tel. 016 642 12 86
Kemping „Siba”, ul. Sanowa 12, tel. 016 642 12 86, tel. kom. 600 956 112
– GA „Nad Sanem” M. i E. Drapała, ul. Sanowa, tel. 016 622 75 71
– GA A. i Z. Woś, Czerce 128

Leżajsk i okolice:
– Hotel u Braci Zygmuntów, ul. Klasztorna 2e, tel. 017 242 04 72
– Dom Pielgrzyma, ul. 11-Listopada 1, tel. 017 242 00 06
– Pensjonat „Galicja”, ul. Plac Targowy, tel. 017 242 80 98
– Pensjonat „Hubert”, ul. Leśników 8, tel./faks 017 242 61 84
– E. i J. Hammerowie – pokoje gościnne, ul. T. Michałka 38, tel. 017 242 03 45
– Andrzej Szkodziński – pokoje gościnne, ul. Mickiewicza 134, tel. kom. 502 323 723, www.noclegilezajsk.republika.pl
– Hotel MZKS „Pogoń”, ul. Sportowa 1, tel. 017 242 73 22
– GA „Pod Lipą” Cz. Zawadzka (muzeum wsi), Przychojec 151, tel. 017 242 08 19, www.republika.pl/przychojec
– GA „Zagroda u kowala” A. Muskus (muzeum kowalstwa), Przychojec 39, tel. 017 242 93 12
– GA Ekologiczne T. Tupaj (hodowla strusi), Dębno 240, tel. 017 242 90 58

Nowa Sarzyna:
– „Mario” kat. ***, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. 017 241 14 62, e-mail: mario@scom.pl, www.mario.scom.pl

Ulanów:
– Hotel „Galicja”, ul. Podlądzie, tel./faks: 015 876 36 29, 015 876 30 43, e-mail: info@tanew.pl, gancarz@gancarz.com.pl, www.tanew.pl
– GA B. i J. Nowaccy, ul. Sandomierska 31, tel. 015 876 31 04
– GA „Leśne zacisze”, A. i Z. Nikolas, Dąbrowica 5, tel. 015 876 52 59
– GA M. P. Teclaff, Dąbrowica 1, tel. 015 876 31 31, www.agroturystyka.pl/podkarpackie/teclaff

Nisko:
– Gospoda u Alfreda, ul. Polna 33, tel. 015 841 39 39
– Zajazd pod Jesionami, ul. Lubelska 1b, tel. 015 642 61 41
– Hotelik u Lecha, ul. Paderewskiego 24a, tel. 015 841 27 61
– Hotel JW, ul. Sandomierska 20, tel. 015 841 20 01

Stalowa Wola:
– Hotel „Hutnik”, ul. Prymasa Wyszyńskiego 12, tel.: 015 842 02 09, 015 843 23 10
– Hotel „Stal”, ul. Komisji Edukacji Narodowej 4, tel.: 015 842 19 91, 015 843 58 90
– Hotel „metalowiec”, ul. 1 Sierpnia 12, tel.: 015 844 73 96 lub 015 844 73 98, faks 015 842 52 93
– Zajazd „Sezam”, ul. Komisji Edukacji Narodowej 51, tel. 015 642 21 06

INNE WAŻNE INFORMACJEArboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
37-700 Przemyśl
tel. 016 671 64 25
www.bolestraszyce.com

Klub Wodny LOK
37-450 Stalowa Wola
ul. Energetyków 5
tel. kom.: 608 455 475, 504 744 520

Muzeum Regionalne
37-464 Stalowa Wola
ul. Sandomierska 1
tel. 015 844 85 56

ZHP Komenda Hufca im. Orląt Przemyskich
37-700 Przemyśl
ul. 22 Stycznia 20
tel./faks 016 670 76 76
e-mail: zhpprzemysl@op.pl, zhpruszelczyce@go2.pl

Wypożyczalnia rowerów
37-700 Przemyśl, Sklep „Alpinus
ul. 3 Maja 12
tel. 016 679 02 10

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego
37-700 Przemyśl
ul. Dworskiego 81, tel. kom. 505 999 789
e-mail: przemysl_kajaki@op.pl, www.przemysl-kajaki.republika.pl

„Mel-Tras” (zwiedzanie Przemyśla pojazdem turystycznym MELEX, wypożyczalnia rowerów górskich)
37-700 Przemyśl
ul. Sanocka 8a
tel. 016 678 88 00, tel. kom.: 502 102 950, 503 162 208
e-mail: tadeusz4@autograf.pl

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek
37-500 Jarosław,
ul. Kasztelańska 2
tel. 016 623 04 67, tel. kom. 505 078 155
e-mail: bachanek@poczta.onet.pl

Atrakcje turystyczne:
Bolestraszyce: Zakład Fizjografii i Arboretum mieści się na terenie niegdysiejszego pałacu i parku Michałowskich
Jarosław: W starej części miasta zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z obszernym rynkiem, otoczonym kamienicami z ratuszem pośrodku. W wyjątkowo ładnej, pochodzącej z przełomu XVI i XVIIw. późnorenesansowej kamienicy Orsettich mieści się obecnie muzeum. Charakterystycznym elementem jarosławskich kamienic są przestrzenne sienie i kryte podwórza oraz kilkupoziomowe sklepione piwnice. Warto zwiedzić wczesnobarokowy kościół farny – dawną kolegiatę jezuitów, cerkiew greckokatolicką z 1. poł. XVIIIw., opactwo ss. Benedyktynek lokowane na początku XVIIw., późnobarokowy kościół i klasztor ojców Franciszkanów-Reformatów, kościół i klasztor oo. Dominikanów otoczony murami obronnymi z XVIIw., a także klasztor sióstr Niepokalanek z 1876r.
Sieniawa: zespół pałacowo-parkowy z początków XVIIIw., dawny zespół klasztorny Dominikanów Obserwantów z XVIIIw.
Stare Miasto (Leżajskie): Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (obecnie kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli) powstała w 1914–1916r. jako neoklasycystyczny, murowany budynek na planie krzyża greckiego z kopułą i kolumnowym portykiem
Leżajsk: bazylika i klasztor oo. Bernardynów, otoczony murami obronnymi w XVIIw.; istotnym elementem wyposażenia bazyliki są słynne organy fundacji rodziny Potockich, zbudowane w latach 1680–1693
Ulanów: rynek z drewnianą zabudową, w pobliżu którego znajdują się drewniane, flisackie domy, stanowiące charakterystyczny element architektury Ulanowa; dwa drewniane kościoły – modrzewiowy, trójnawowy z pięknym barokowym wnętrzem z 1643r. i drugi kościół (tzw. flisacki), również modrzewiowy, pw. św. Trójcy, zbudowany w 1690r.
Stalowa Wola: zabytkowy drewniany kościół z 1802r. pw. św. Floriana z dzwonnicą należący do jednego z ciekawszych obiektów sakralnych Szlaku Architektury Drewnianej; w Rozwadowie, obecnie dzielnicy Stalowej Woli, w dawnym pałacu wzniesionym około 1786 przez Lubomirskich obecnie znajduje się Muzeum Regionalne

Polecane przewodniki:
Przewodnik „Błękitny San” Marka Lityńskiego

Szlaki powiązane ze szlakiem głównym:Od Zwierzynia do Przemyśla
„Błękitny San” – część 3

Linki rekomendowane:
Portal „Wrota Podkarpackie”