World Canal Conference w Bydgoszczy!

O ile wiem, po raz pierwszy w Polsce odbędzie się firmowana przez IWI  (Inland Water International)

Światowa Konferencja Kanałów 2024 | World Canals Conference Bydgoszcz – WCC2024,

której tematem przewodnim będzie:

 

Wyzwania pomiędzy ekologią a wykorzystaniem gospodarczym – zrównoważona rewitalizacja kanałów, z korzyścią dla środowiska

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2024 roku w Bydgoszczy i jest organizowana pod auspicjami Inland Waterways International (IWI). Jest to coroczne święto entuzjastów żeglugi śródlądowej, które odbywa się cyklicznie na całym świecie (m.in. 2019 – Chiny, 2021 – USA, 2022 – Niemcy, 2025 – USA). Wydarzenie to tworzy kolejną sposobność do kontynuacji dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz osadzenia ich w kontekście międzynarodowym. Jest również okazją do wymiany poglądów, pomysłów, a przede wszystkim poznania rozwiązań stosowanych w innych krajach w zakresie dróg wodnych. WCC2024 to wreszcie

 

Podczas WCC 2024 poruszone zostaną następujące obszary tematyczne:

  1. Wystąpienia w sesji Ekologia i technologie poświęcone będą przedstawieniu zagadnień środowiskowych związanych z rzekami i kanałami, w tym ochrony zasobów i ekosystemów oraz sprzyjającym środowisku nowoczesnym technologiom.
  2. Wystąpienia w sesji Woda, dziedzictwo i turystyka poświęcone będą turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystaniu rzek i kanałów, jako jednych z istotnych znaczeń połączenia gospodarki i środowiska. Zaplanowana jest również sesja specjalna poświęcona muzealnictwu wodnemu.
  3. Człowiek i jego działalność stanowi nieodzowny element relacji człowiek – środowisko wodne, w tym rzek i kanałów. Wystąpienia w sesji skupiać się będą na określeniu katalogu oddziaływań człowieka w czasie i przestrzeni. Ponadto w ramach sesji przedstawione zostaną projekty rewitalizacyjne rzek, kanałów i dróg wodnych, mające na celu przeciwdziałanie zaistniałym historycznie i obecnie negatywnym skutkom.

 

Konferencja jest skierowana do środowiska akademickiego (pracowników naukowych, studentów), zarządców, administratorów i użytkowników śródlądowych dróg wodnych, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO oraz praktyków z zakresu żeglugi i turystyki wodnej.

 

Zapraszamy Państwa do:

udziału w konferencji – rejestracja na WCC2024 dostępna jest tutaj: https://wcc2024bydgoszcz.pl/

– aktywnego tworzenia programu konferencji, poprzez zgłaszanie abstraktów: https://wcc2024bydgoszcz.pl/Call-for-papers.qbpage  Wszyscy prelegenci WCC2024 będą mogli zgłaszać swoje artykuły do ​​recenzowanych czasopism naukowych, a abstrakty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Artykuły będą recenzowane zgodnie z wymogami wybranych czasopism.

 

Tym cenniejsze to spotkanie, ponieważ długo już trwa w Polsce spór między zwolennikami i przeciwnikami żeglugi śródlądowej. Zwykle przegrywana przez tych pierwszych.

A tu można będzie wysłuchać uczonych i praktyków z różnych stron świata, co może być solidnym łykiem świeżego powietrza wpuszczonym do naszego zaścianku!

Promoting inland waterways – Inland Waterways International

 

Zdjęcie za :

Zabujani w Bydgoszczu (Brombergu)