Jeziora zaporowe („Błękitny San” – część 2)

Ogólna charakterystyka szlaku:

Początek: Rajskie
Koniec: Myczkowce

Długość i opis szlaku:
28.006

Km 360,1 L. Rajskie, ośrodek wypoczynkowy PGNiG.
Km 359,4 L. Rajskie, most drogi nr 894 z Hoczewia i Soliny do Czarnej. Obecnie jest to jedyny przejazd przez rejon pasma górskiego Otrytu po zamknięciu szlabanami odcinka drogi doliną Sanu).
Km 357,0 L. Cypel półwyspu Łokieć.
Km 354,0 P. Przylądek Berestyszcze i zatoka Potoku Czarnego; ujście Potoku Czarnego. Odległość do ostatniej przystani żeglugowej we wsi Chrewt wynosi 2,5 km (w obie strony 5 km).
Km 350,5 L. Cypel półwyspu Horodek; na prawo zatoka Victoriniego.
Km 348,0 P. Wyspa Skalista (Chwieja), za nią Zatoka Teleśnicka, do której uchodzi potok Daszówka. Od zachodniego krańca Wyspy Skalistej do Teleśnicy Oszwarowej (Przystań Żeglugowa „Gamratu”) odległość wynosi 2,7 km, a z powrotem do Cypla Skalistego 2,5 km (łącznie w obie strony 5,2 km).
Km 347,2 P. Cypel Skalisty.
Km 345,8 L. Przylądek Niespodzianka.
Km 344,4 P. Półwysep Jawor; przystań żeglugowa statków pasażerskich i jachtowa z kompleksem wypoczynkowym Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego. Na stokach pobliskiej góry Jawor (772 m n.p.m.) uruchomiono nowe szybowisko, a zimą działają wyciągi narciarskie.
Km 340,8 P. Solina-Jawor, przystań żeglugowa statków pasażerskich i jachtów. W tym miejscu należy przerwać kajakową wycieczkę wodną i skorzystać z transportu kołowego, jeżeli chcemy dalej płynąć Sanem. Przeniesienie kajaków przez wysokie zapory w Solinie i Myczkowcach jest oczywiście możliwe (pojedyncze przypadki takich wyczynów już odnotowano), jednak dla turystów podobne wyczyny nie mają sensu.

Odnoga rzeki Solinki (Zatoka Zachodnia) z przystani żeglugowej Solina-Jawor do mostu drogi nr 894 w Wołkowyi
Km 0,0 Solina-Jawor, przystań żeglugowa i jachtowa.
Km 1,1 P. Cypel półwyspu Polańczyka Zdroju (Centralna Baza WOPR).
Km 2,8 L. Cypel półwyspu Werlas.
Km 3,6 P. Wyspa Energetyka, cypel północny; do promu w Gęsiej Szyi odległość 1 km.
Km 5,3 P. Wyspa Energetyka, cypel południowy.
Km 6,5 L. Półwysep Maczuga Herkulesa (przystań AKŻ „Opty”).
Km 8,5 L. Zawóz, dawna przystań „Autosanu”.
Km 10,2 L. Przystań „Organiki” Sarzyna.
Km 10,5 P. Wołkowyja, kemping.
Km 11,3 P. Kemping „Czaków”.
Km 11,8 Most drogi nr 894 z Soliny do Czarnej Góry.

Km 340,3 Solina, zapora zbiornika wodnego z elektrownią wodną. U podnóża zapory z lewego brzegu uchodzi Potok Głęboki (Łoboźnica).
Km 339,5 Solina, most drogi nr 895 Uherce Mineralne – Myczków.
Km 337,4 P. Bóbrka; ujście Wołczego Potoku.
Km 334,7 L. Ujście Bereźnicy w zatoce pod Górą Grodzisko (552,0 m n.p.m.). Oba brzegi zatoki obsiadły domki kempingowe dwóch ośrodków wypoczynkowych.
Km 334,1 P. Myczkowce. Zapora J. Myczkowieckiego, zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego od strony szosy. Do elektrowni prowadzi z niej betonowa ścieżka, przechodząca zakosami przez ramię góry Grodzisko.
Km 332,6 P. Skałki Myczkowieckie. Pomnik przyrody w postaci unikatowej skalistej ściany (wychodnia piaskowców i łupków) o długości blisko 600 m i wysokości około 50–60 m, porośniętej rzadką w tym rejonie ciepłolubną roślinnością naskalną.
Km 331,5 P. Ujście Olszanki. Z tego dopływu koryto Sanu, niewiele nawodnione poniżej zapory w Myczkowcach, otrzymuje na wiosnę i po opadach deszczowych więcej wody.

Polecane miejsca postojowe i noclegowe:
– Rajskie
– Polańczyk
– Solina
– Myczkowce

Przeszkody i ostrzeżenia:
Wspomniane w opisie zapory w Solinie i Myczkowcach, gdzie trzeba przenosić kajak.

Warunki wodne:
Materiał pochodzi z przewodnika Marka Lityńskiego \”Błękitny San\”. Został on także zamieszczony na stronie www.wrota.podkarpackie.pl.

San jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce. Liczy 457,8km długości, powierzchnia jego dorzecza wynosi 16,9 tys. km2. Od swych źródeł, aż po wylot z Karpat pod Przemyślem, wije się w obrębie gór i pogórzy, gdzie tworzy malownicze przełomy, często głęboko wcinając się w podłoże fliszowe. Odcinek rzeki między Zwierzyniem a Przemyślem o długości 158km znakomicie nadaje się do wypraw kajakowych, a najlepsze miesiące na jego pokonanie przypadają na kwiecień, maj i czerwiec. Liczne ośrodki wypoczynkowe i kempingi umożliwiają zaplanowanie spływu bez korzystania z namiotu. Chcąc wykorzystać energię rzeki, w połowie XXw. wybudowano na Sanie, w Solinie i Myczkowcach, duże elektrownie wodne. W wyniku budowy zapory wodnej w Solinie powstał największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce o powierzchni 2,2 tys. ha. Jezioro Solińskie jest doskonałym miejscem dla miłośników sportów wodnych. Od Przemyśla do ujścia do Wisły San ma już charakter nizinny, płynie łagodnymi skrętami i na odcinku 173km jest dostępny dla różnych płaskodennych jednostek pływających o małym zanurzeniu. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane i obwałowane z wysokimi i na długich odcinkach niedostępnymi brzegami oraz kamienistymi, a niżej piaszczystymi plażami, sprzyjającymi kąpielom. Zalewowe dno doliny Sanu zajmują łąki i fragmenty lasów łęgowych, a liczne starorzecza świadczą o wcześniejszym meandrowaniu rzeki. San uchodzi do Wisły koło Dąbrówki Pniowskiej poniżej Sandomierza w 279,7km jej biegu. Charakterystyczne odcinki turystycznego szlaku wodnego: graniczny odcinek górnego Sanu od ujścia potoku Negrylów do Procisnegoobowiązkowy odcinek Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z Procisnego do Rajskiegoszlak wodny środkowego Sanu ze Zwierzynia do Przemyślaszlak wodny dolnego Sanu z Przemyśla do ujścia do WisłyJeziora zaporoweZalew soliński jest największym w Polsce sztucznym zbiornikiem wodnym retencyjno-energetycznym o rekordowej pojemności 474 mln m3, powierzchni 22 km2 i linii brzegowej 156 km. Powstał jako odpowiedź na potrzebę ochrony doliny Sanu przed powodziami. Jego utworzenie, podobnie jak wysiedlenia ludności w latach 1945-47, zdecydowało o współczesnym obliczu Bieszczadów i zapoczątkowało pisanie niemal od początku historii tego regionu. Malownicze położenie zalewu solińskiego od lat przyciąga turystów. Na obrzeżach jezior powstały liczne ośrodki wypoczynkowe, kempingi i pola namiotowe, a nawet budynki sanatoryjne. Rozległy akwen umożliwia uprawianie różnych odmian rekreacji i sportów wodnych, wśród których najpopularniejsze jest żeglarstwo, windsurfing i wędkarstwo. Kajakarzy pojawia się tu stosunkowo niewielu. Na całym jeziorze nie wolno używać silników spalinowych (oprócz statków pasażerskich „Białej Floty” oraz motorowych łodzi ratunkowych). Panuje spokój i cisza. W Jeziorze Solińskim bytuje wiele gatunków ryb, m.in.: okonie, sandacze i szczupaki. Do Jeziora Myczkowskiego wprowadzono amura białego, który ma ograniczyć rozwój roślinności wodnej. Wycieczki kajakowe dobrze rozpoczynać w Rajskiem. Znajduje się tam ośrodek wypoczynkowy z wypożyczalnią kajaków. Sprzęt można wypożyczyć także w szeregu innych, wymienionych dalej ośrodkach wypoczynkowych i przystaniach wodnych. Do kajakowania po jeziorach nie polecam krótkich i ciężkich kajaków górskich. Pokonywanie nimi spokojnych wód zalewu jest raczej uciążliwe.

Atrakcje turystyczne:
– Polańczyk – Kościół parafialny
– Myczkowce – cerkiew

Zobacz pełny opis krajoznawczy

Warsztaty naprawcze:
INFORMACJA TURYSTYCZNACentrum Informacji Turystycznej
38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
tel/faks: 013 470 30 28, 013 470 30 38
e-mail: goksit@esolina.pl, www.esolina.pl

NOCLEG, GASTRONOMIARajskie:
– OR-W „Rajskie” (domki kempingowe, zaplecze rekreacyjno-sportowe, wypożyczalnia sprzętu pływającego), tel. 013 461 91 80, kom. 600 491 401, www.owrajskie.pl

Teleśnica Oszwarowa:
– Pola Namiotowe „Sztygarka Hetmańska”, tel. 013 469 19 19, kom. 609 427 151 e-mail: agro.domek@wp.pl www.sztygarka.com.pl
– OW „Uroczysko” tel. 013 4614847
– JAWOR OW „Jawor” tel. 013 468 81 45, faks 013 468 82 21 e-mail: wzw@jawor.owg.pl, www.jawor.owg.pl

Polańczyk:
– Pole Namiotowe „Patelnia”, ul. Równa 41, tel. 013 469 21 14, kom. 601 866 919
– Pola Namiotowe „Zacisze”, tel. 013 469 22 66, kom. 608 252 510, www.zacisze.esolina.pl
– Centrum Wypoczynkowo Szkoleniowe “Unitra”, ul. Równa 19, tel.: 013 469 23 31, 013 469 23 82 e-mail: unitra@os.pl, www.unitra.of.pl
– OW „Jawor” ul. Zdrojowa 21, tel. 013 469 20 31 lub 32, e-mail: rezerwacja@jawor.wczasy.pl, www.wczasy.pl
– Centrum Wypoczynkowe „Wyspa Polańczyk” (domki kempingowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego) tel. 013 469 27 47, faks 013 470 36 25 e-mail: wyspa@solina.pl
– GA „Ania” ul. Bieszczadzka 10 tel. 013 46 92 012, 013 46 92 615, e-mail: romanmatula@interia.pl
– GA „U Buraka”, ul. Ks. Franciszka Stopy 4, tel. 013 469 22 73
– GA „Widok”, ul. Bieszczadzka 15, tel. 013 469 20 58
– GA „U Józka“, ul. Wiejska 5, tel. 013 469 21 61, kom. 501 618 821, www.ujozka.esolina.pl
– GA „U Czesia”, ul. Wiejska 18, tel. 013 469 23 14
– GA „Pod Bocianim Gniazdem”, ul. Wiejska 16, tel. 013 469 22 08
– Domki Letniskowe Z. Stec, Zacisze 14 tel. 017 854 36 70, kom. 506 601 237
– GA „Kardaszówka” K. Kardasz, ul. Równa 18, tel. 013 469 20 73
– Hotel „Na górce”, os. Na górce 1, tel.: 013 469 23 71, 013 469 23 09, e-mail: nagorce@poczta.onet.pl, www.nagorce.republika.pl
– Pensjonat „Korona” ***, ul. Zdrojowa 29, tel. 013 469 22 01, 013 469 26 85, kom. 601 336 363, e-mail: poczta@pensjonatkorona.pl, www.pensjonatkorona.pl
– Pensjonat „Crystal”, ul. Bieszczadzka 11, tel.: 013 469 22 50, 013 469 26 81, kom. 601 866 905, e-mail: pensjonat.crystal@wp.pl, www.polanczyk.bieszczady.pl/crystal
– Pensjonat „X”, ul. Zielone Wzgórze 2, tel. 013 469 22 15
– Pensjonat „Nad Jeziorem”, ul. Świętego Jana 6, tel. 013 469 22 07, kom. 601 624 595, 887 486 044 www.bieszczady.net.pl/nadjeziorem
– Pensjonat „Nad Soliną”, os. Panorama 6/17, tel. 013 469 23 94, kom. 502 771 156, www.bieszczady.pl/nadsolina
– Pensjonat „Reda”, ul. Zdrojowa” 15, tel. 013 469 26 75, kom. 606 332 707, e-mail z.rabicki@interia.pl, www.bieszczady.net.pl/reda
– OW „Relavia”, ul. Zdrojowa 11, tel. 013 469 20 27, 013 469 20 29, www.relawia.int.pl

Solina:
– GA „Nad zaporą”, Solina 137, tel. 013 469 18 69
– Pensjonat „Finezja”, Solina-Jawor, tel. 013 470 36 29, kom. 607 651 188, e-mail: finezj@interia.pl, www.finezja.friko.pl
– GA H. i E. Ulanowscy, Solina 35, tel. 013 469 18 23, kom. 503 680 940, http://www.bieszczady.pl/ulanowscy
– Hotel „Solina”, Solina 51, tel. 013 469 18 07, www.hotele.ta.pl
– GA „U Renaty”, Solina 22, tel. 013 469 18 86

Zawóz:
– OW „Foka”, Zawóz 42, www.bieszczady.net.pl/foka
– Ośrodek Sportów Wodnych „Organika-Sarzyna”, tel.: 013 469 25 45, 017 241 32 31
– GA „Oliwko”, Zawóz 26, tel kom. 692 477 921, e-mail: m.oliwko@esolina.pl, www.mirek.nocuj.pl
– GA „Halinka”, tel. 013 469 69 70, kom. 605 090 803

Wołkowyja:
– Pole namiotowe „Zatoka”, tel.: 013 469 25 40, 013 469 25 70, www.zatoka.noclegiw.pl
– OW „Rancho”, tel. 013 469 25 23, kom. 607 119 004, www.esolina.pl/subdomeny/rancho
– GA „Watra” Z. Orłowska, ul. Słoneczna 14, tel. 013 469 25 73, e-mail: sloneczna14@op.pl, www.noclegi.e-nocleg.pl/watra

Bukowiec:
– OW Solinka” Aleksander Panek, Bukowiec 80, tel./faks 013 469 25 24, www.solinka.com

Bóbrka:
– GA „Legraż” Bóbrka 149, tel. 013 469 18 88, e-mail: chrapko@poczta.onet.pl, www.legraz.prv.pl
– GA „U Brygidy”, Bóbrka 112, tel. 013 469 18 34
– GA „Andrzejówka”, Bóbrka 152, tel. 013 469 18 37, kom. 504 052 167, www.andrzejowka.hg.pl
– GA „Kapio”, Bóbrka 111, tel. 013 469 18 99, kom. 603 298 197, e-mail: kapio19@wp.pl, www.bieszczady.net.pl/kapio

Orelec:
– Domki wczasowe „Szept”, Orelec k. Soliny 81, tel. 013 46 18 217, www.szept.bieszczady24.pl

Myczkowce:
– GA „Helenka”, Myczkowce 55, tel. (013) 470 20 44, kom. 502 829 486, www.helenka.esolina.pl
– GA „Pod kołami” J. Gryziecka, tel. 013 461 80 87
– GA „Miły zakątek” Z. Piątkowski, Myczkowce 8a, tel. 013 461 81 81
– GA T. Zawadzka, tel. 013 464 92 05
– GA „Podkowa Leśna” S. Kula, Myczkowce 4, tel. 013 461 81 08
– OW „Ruch”, tel. 013 469 18 37
– OW „Hutnik”, tel. 013 461 80 42
– Camping „Ustronie”, tel. 013 461 80 34
– Hotel „Energetyk”, tel. 013 461 80 31
– Kemping „Elektromex”, tel. 013 470 36 04, kom. 608 687 520
– Pole namiotowe „Nad Sanem”, kom. 509 121 331, www.nadsanem.esolina.pl
– OW „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej, tel.: 013 461 83 70, 013 461 85 10, kom. 605 106 755, e-mail: myczkowce@rzeszow.opoka.org.pl, www.myczkowce.rzeszow.opoka.org.pl
– OW „Panorama”, tel. 013 461 80 17, kom. 502 975 914, www.esolina.pl/subdomeny/panorama
– OW ZHP Hufca Ziemi Sanockiej „Berdo”, kom. 502 576 700, e-mail: berdo@op.pl, www.republika.pl/berdo

Górzanka:
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM, tel. 013 469 28 68, kom. 692 168 533, www.esolina.pl/subdomeny/krysia

Myczków:
– Szkolne Schronisko Młodzieżowe, tel. 013 469 20 05, e-mail: zsmyczkow@op.pl, www.esolina.pl/subdomeny/zsmyczkow
– GA „Pod Jesionami” Myczków 89, tel. 013 469 24 73

INNE WAŻNE INFORMACJE

Centralna Baza WOPR Polańczyk-Cypel
tel. 013 466 61 64 tel.
kom. 607 112 112 (alarmowy)
607 384 523 (bosman)

Ośrodek Usług Wodnych „Biała Flota”
(rejsy, wypożyczalnia sprzętu pływającego) Solina-Jawor
tel. 013 469 18 21
kom. 604 109 337
www.bieszczady.net.pl/bialaflota, www.kozz.prv.pl

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Polańczyk
ul. Równa 26
tel. 013 466 61 38, kom. 604 246 569
e-mail: styrman@wp.pl, ozzkrosno@poczta.onet.pl, www.kozz.prv.pl

Przystań wodna przy OW MSWiA „Jawor-Polańczyk” Polańczyk,
os. Panorama 6/44
tel. 013 469 20 77, kom. 691 204 695

Atrakcje turystyczne:
– Polańczyk – Kościół parafialny
– Myczkowce – cerkiew

Zobacz pełny opis krajoznawczy

Polecane przewodniki:
Przewodnik „Błękitny San” Marka Lityńskiego

Szlaki powiązane ze szlakiem głównym:San Górski
Od Zwierzynia do Przemyśla
„Błękitny San” – część 1

Linki rekomendowane:
Portal „Wrota Podkarpackie”