Nowy most na Wiśle

Będzie niowa przeprawa przez Wisłę! Oficjalna nazwa tego zadania brzmi: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” W ostatnich dniach uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RI.6220.3.2022 z dnia 13.01.2023 r., która określiła ostateczny wariant przebiegu trasy. Spośród kilku prezentowanych wariantów wybrano ostatecznie pierwszy z nich.

Wariant 1 zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” rozpoczyna się nawiązaniem do drogi krajowej nr DK 79. Następnie prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi powiatowej o numerze 1718W. W dalszej części wariantu zaproponowano most przez rzekę Wisłę w rejonie istniejącej przeprawy promowej, między miejscowościami Świerże Górne i Antoniówka Świerżowska około 504 km Wisły. Most będzie liczył 896 m długości, a za nim droga prowadzona będzie wzdłuż wałów przeciwpowodziowych na gruntach miejscowości Kobylnica, gdzie nawiązuje się do drogi wojewódzkiej o numerze DW 801.

W związku z uzyskaniem o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zakończono etap C realizacji inwestycji. Od czwartku, 26 stycznia.2023 r. rozpoczęte zostały prace projektowe nad etapem D (KONCEPCJA PROGRAMOWA).

Etapy projektu – zrealizowane:

Studium korytarzowe z analizą wielokryterialną
– zakończony dnia 28.04.2021 r.

Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe – zakończony dnia 19.11.2021 r.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zakończony dnia 25.01.2023 r.

Etapy projektu – do realizacji:

Koncepcja programowa – stanowi materiał wykonywany po uzyskaniu decyzji właściwego organu o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi. – planowany termin zakończenia: 25.07.2023 r.

Projekt budowlany, w tym dokumentacja techniczna i decyzja ZRID – planowany termin zakończenia: 11.10.2024 r.

Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.