Komunikat nawigacyjny informujący o przystosowaniu do żeglugi całodobowej oznakowania nawigacyjnego na drodze wodnej rzeki Wisły w km 510+600 – 515+600, tj. od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego (z wyjątkiem mostu Średnicowego w km 512+100).

Szanowni Państwo,

w dniu 12 lipca 2023 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie opublikował komunikat nawigacyjny (w załączeniu) informujący o przystosowaniu do żeglugi całodobowej oznakowania nawigacyjnego na drodze wodnej rzeki Wisły w km 510+600 – 515+600, tj. od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego (z wyjątkiem mostu Średnicowego w km 512+100).

 

W związku z powyższym zrealizowana została rekomendacja Zespołu ds. turystyki wodnej dotycząca przystosowania warszawskiego odcinka Wisły do żeglugi w porze nocnej.

 

Jednocześnie informuję, że niniejsze zadanie stanowi kontynuację prac PGW Wody Polskie w zakresie wdrażania wysokich standardów oznakowania nawigacyjnego dróg wodnych, tożsamych z obowiązującymi w innych krajach europejskich, gdzie żegluga śródlądowa jest ważnym elementem również w ujęciu turystycznym i rekreacyjnym. Efektem prowadzonych działań są kolejne odcinki szlaków żeglownych wyposażone w nowoczesne znaki żeglugowe przystosowane do żeglugi w porze nocnej.

 

Pozdrawiam

Łukasz Pieron

Pełnomocnik Prezesa ds. żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa

Komunikat_Nawigacyjny_26_2023