Regaty niepełnosprawnych – Razem Mazury

Kolejne integracyjne regaty zorganizowano w Oczach Mazur – Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. 29 lipca w Giżycku odbył się Integracyjny Puchar Klubu Sportowego Razem Mazury.

W zawodach wystartowało na Sasankach w jednakowym trymie regatowym 17 załóg. Składały się one w olbrzymiej większości z żeglarzy z niepełnosprawnościami i liczyły od 3 do 5 osób.

Podczas rozegranej w sobotę 29 lipca imprezy pogoda była zmienna. Było pochmurnie, trochę kropiło, ale był wiatr o sile 1 – 3 stopnia w skali Beauforta. Podczas Integracyjnego Pucharu Klubu Sportowego Razem Mazury rozegrano trzy wyścigi. Wszystkie wygrał ze zdecydowaną przewagą Adam Wójtowicz. Było to dużą niespodzianką, gdyż obserwatorzy typowali, że zwycięzcą regat będzie Marian Zakowicz, członek Kadry Narodowej Żeglarzy z Niepełnosprawnością. Na wynik tego zawodnika wpłynął fakt, że dwa razy w różnych wyścigach był nieprawidłowo zablokowany przez uczestników regat i musiał odrabiać straty. Walka o zajęcie pierwszych sześciu miejsc była bardzo zacięta, o czym świadczą niewielkie różnice punktowe.

Zwycięzcy regat otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dekorowała ich Marzena Dorbach – prezeska Klubu Razem Mazury. Regaty odbyły się bez jakiegokolwiek dofinansowania ze środków publicznych i zewnętrznych. Nie było również wpisowego do regat. Gościny i sprzętu udzieliły tradycyjnie bezpłatnie Oczy Mazur – MCŻiTW Giżycko, a cała obsługa regat włącznie z Komisją Sędziowską pracowała na zasadzie wolontariatu.

Głównym organizatorem był Klub Sportowy Razem Mazury, a współorganizatorami Oczy Mazur – Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko i Mazurska Szkoła Żeglarstwa.

Żeglarze z niepełnosprawnościami ścigali się w Giżycku (zeglarski.info)